شارا - شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران : ده آژانس پر درآمد روابط عمومي جهان در سال 2012
دوشنبه، 20 آبان 1392 - 09:05 کد خبر:7001
نتايج تحقيق در خصوص ميزان رشد درآمد شركت هاي خصوصي روابط عمومي دنيا، ده شركت برتر را كه بيشترين درآمد را در سال داشتند معرفي كرد. به گزارش سرويس ترجمه شارا، شركت ادلمن با رشد 8.2 درصدي و درآمد 666 ميليون دلار در سال، در جايگاه اول بيشترين درآمد ساليانه شركت روابط عمومي در دنيا قرار دارد.

شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران (شارا)- نتايج تحقيق در خصوص ميزان رشد درآمد شركت هاي خصوصي روابط عمومي دنيا، ده شركت برتر را كه بيشترين درآمد را در سال داشتند معرفي كرد.


به گزارش سرويس ترجمه شارا، شركت ادلمن با رشد 8.2 درصدي و درآمد 666 ميليون دلار در سال، در جايگاه اول بيشترين درآمد ساليانه شركت روابط عمومي در دنيا قرار دارد.


شركت كچوم با 14 درصد رشد نسبت به سال 2011، و با درآمد 440 ميليون دلار در سال، بيشترين درصد رشد را در ميان شركت هاي روابط عمومي دنيا بدست آورده است.


اين گزارش مي افزايد، در سال 2012 رشد ادلمن به نسبت 10 شركت برتر روابط عمومي كاهش يافته است. تنها دو شركت از ميان 10 شركت روابط عمومي (كچوم و گروه ام. اس ال. ) رشد دو رقمي را به نام خود ثبت كرده اند. رشد كچوم براي آژانس هاي متعلق به امينكام به اندازه اي بود كه بتواند از سد استراتژي هاي شركت هاي هيل و نولتون عبور كرده و خود را به جايگاه ششمي در جدول پردرآمد ترين شركت هاي روابط عمومي دنيا قرار دهد.


تنها تغيير ديگر در ميان 10 شركت برتر، مشاورين FTI بود كه با بالا رفتن هزينه هايش از رقباي خود عقب ماند.


بر مبناي گزارش هولمز، در مجموع صنعت روابط عمومي دنيا در سال گذشته رشد 8 درصدي را تجربه كرده است.


خارج از اين 10 شركت عددي كه قابل توجه بود متعلق به شركت چيني بود كه در سال 2012 با 39 درصد رشد به رقم 89.8 ميليون دلار درآمد رسيده بود كه اين رشد آن را از جايگاه 24 به جايگاه 19بهبود داده بود. شركت برزيلي FSB نيز با رشد 14 درصد و با 71 ميليون دلار رشد قابل توجهي را تجربه كرد.


رتبه بندي جهاني در مرحله اول از گزارش جهاني روابط عمومي توسط ICCO انجام شد كه نتايج آن از طريق پيمايش ديدگاه ها و بررسي روند هاي آژانس هاس روابط عمومي در سطح جهان صورت مي گيرد.


منبع:

 http://worldreport.holmesreport.com/top-10

منبع مرجع: شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران (شارا)