شارا - شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران : آسيب جدي روابط عمومي!
سه شنبه، 14 آبان 1392 - 12:14 کد خبر:6847
پرسشگري و پاسخگويي دو موضوع و فعاليت مهم روابط عمومي هاست كه از قضا به دليل تضادي كه با يكديگر در ماهيت دارند ، چالش ها و مسائل بسياري را در روابط عمومي ها، به ويژه در مديران آن ايجاد كرده است كه توجه به آن ضروري مي نمايد .


شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران (شارا)- بسياري از مديراني كه در حوزه روابط عمومي كار مي كنند، سابقه كار در مجموعه هاي خبري و رسانه هاي جمعي را دارند؛ بنابراين هنگامي كه قرار است در روابط عمومي مسئوليتي را عهده دار شوند، به آساني نمي توانند بين دو شخصيت پاسخگو(ويژه كارگزاران روابط عمومي) و پرسشگر(ويژه روزنامه نگاران) تعادل ايجاد كنند، در نتيجه در محيط هاي كاري خود با مشكلات بسياري مواجه شده و استرس فراواني را متحمل مي شوند

اين دسته از مديران ، بنا بر نقل قولي از يكي از اساتيد حوزه مديريت، شخصيتي «ابهام گريز» داشته و چون به ساز و كارهاي پاسخگويي به درستي آشنا نبوده و يا به برخي از الزامات ناگزير آن تن در نمي دهند، با مشكلات بسياري مواجهند و به طور جدي سلامت آنان نيز در معرض انواع تهديدهاست
خوب كه دقت كنيم، مديراني كه از حوزه هاي ديگر در راس روابط عمومي ها قرار مي گيرند قدرت تطابق و انعطاف بيشتري در قبال تغييرات مديريتي، ساختاري و مسائل محيطي - اجتماعي سازمان دارند و به اصطلاح ، بيشتر « كارمند» هستند. حال آنكه تجربه نشان داده است بسياري از مديران رسانه اي – روابط عمومي، يا خيلي زود اين حوزه را واگذار مي كنند و يا كارايي لازم را نداشته و بسياري از آنها فعاليت هاي خود را عموما حول ايجاد و يا توسعه نشريات سازمان متمركز مي كنند؛ هر چند نبايد و نمي توان منكر آن شد كه برخي مديران رسانه اي نيز به سرعت، با وضعيت جديد مطابقت مي يابند

از سوي ديگر نمي توان توانمندي و نقش موثر مديران آشنا با رسانه را در توسعه اهداف سازمان ناديده گرفت چرا كه شخصيت مستقل و منتقد مديران رسانه اي -روابط عمومي ها ، در شناسايي درست مسائل و مشكلات سازمان ، انعكاس درست و صحيح آن به مديران عالي و تصميم گير و ارتباط خوبي كه مي توانند با ذينفعان سازمان برقرار كنند ، راهگشا و قابل ملاحظه است . شايد اين موضوع و اهميت آن است كه اين دسته از مسئولان ترجيح مي دهند با يك مدير كار كرده و با همان مديردر سازمان هاي مختلف«جابجا» شوند و يا خيلي زيركانه از «اجرا »به «مشاوره» نقل مسئوليت كنند
بنابراين آنچه براي مديران روابط عمومي و سازمان ها در باز تعريف رابطه مديران عالي با مديران روابط عمومي حائز اهميت است آنكه بايد با يك نفر به عنوان عالي ترين مقام سازمان و يا به نمايندگي از او با اختيارت كامل كار كنند كه در غير اين صورت تعدد حوزه هاي تصميم گيري، كاركردهاي روابط عمومي را زير سئوال مي برد، مدير روابط عمومي و نيروهاي اين حوزه آسيب مي بينند، عملكردها كيفيت و مطلوبيت لازم را ندارد و از همه مهم تر، روابط عمومي ها به سرعت به حاشيه مي گرايند

وجود چنين فضاهايي در سازمان ، مديران كارآمد روابط عمومي كه ظرفيت هاي رسانه اي بالايي دارند را هم گريزان خواهد كرد ؛ شايد اين مساله مهم ترين عامل خروج اين دسته از مديران، از سازمان بوده و منجر به اتخاذ تصميم در خصوص كار كردن با افرادي شود كه با سلايق و ديدگاه هايشان آشنا هستند

به هر روي، به عقيده نگارنده، مديران روابط عمومي فارغ از تخصص و تجاربشان، ضروري است با توجه به سختي كار در شرايط امروزي و پيچيدگي سازمان ها، نسبت به فراگيري مهارت و آموزش هاي لازم در حوزه خطيري همچون پاسخگويي و شيوه تعامل با نهادهاي مختلف و متنوع درون و برون سازماني اقدام كنند . همچنين لازم است بستر و الگويي فراهم كرد تا سرعت شتابنده استهلاك مديران روابط عمومي و روابط عمومي ها را كاهش داد . بايد الگوي حاضر حاكم بر روابط عمومي ها را كه بيشتر تبليغي وداراي ماهيتي دستوري است به سمت تعاملي و جست و جوگر سوق داد، ماهيتي كه اساس و فلسفه روابط عمومي بر آن استوار است

درك ناصحيح مديران سازمان ها از روابط عمومي و استفاده نادرست از كاركردها و ابزارهاي آن و در يك كلام ارجحيت «برند ساختن مدير» بر «توسعه برند سازمان» و بسياري مشكلات ديگر، قصه پرغصه ديگري است كه پرداختن به آن مجالي ديگر مي طلبد

 

منبع: اخبار بانك