شارا - شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران : گزارش تصويري نخستين همايش ملي زن و روابط عمومي
یکشنبه، 21 مهر 1392 - 20:57 کد خبر:6023
شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران (شارا)-  نخستين همايش ملي زن و روابط عمومي، 17 و 18 مهر ماه سال جاري به همت موسسه كارگزار روابط عمومي و با حضور 300 نفر از بانوان روابط عمومي كشور در سازمان ايراني مجامع بين المللي وزارت امور خارجه برگزار شد.

 گزارش تصويري نشست كميته علمي كنفرانس روابط‌عمومي


شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران (شارا)-  
نخستين همايش ملي زن و روابط عمومي، 17 و 18 مهر ماه سال جاري به همت موسسه كارگزار روابط عمومي و با حضور 300 نفر از بانوان روابط عمومي كشور در سازمان ايراني مجامع بين المللي وزارت امور خارجه برگزار شد. مشاهده تصاوير