شارا - شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران : دكتر حليمه عالي: زنان مي توانند فعالتر از مردان باشند
چهارشنبه، 17 مهر 1392 - 16:08 کد خبر:5880

شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران (شارا)- عضو كميسيون بهداشت و درمان مجلس شوراي اسلامي در نخستين همايش زن و روابط عمومي گفت: زنان مي توانند بسيار فعالتر از آقايان باشند.


به گزارش شارا، دكتر حليمه عالي با اشاره به محدوديت هايي كه در كشور براي حضور زنان در عرصه هاي مديريتي وجود دارد گفن: من از سرزمين سيستانم. جايي كه مردم فكر مي كنند در آنجا نظامي مردسالارانه حاكم است.


اين عضو مجلس شوراي اسلامي ادامه داد: من متاهلم و سه فرزند دارم و در عين حال عضو هيات علمي دانشگاه هم هستم و در اين شرايط براي اثبات توانمندي خود قدم در راه گذاشتم.


در انتها وي به زنان حاضر در نخستين همايش زن و روابط عمومي گفت: خانم ها مي توانند در تمام پست هاي مديريتي كشور فعالتر باشند.