شارا - شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران : توسعه و استفاده از هوش مصنوعي در واكنش به كوويد-19
پنجشنبه، 7 مرداد 1400 - 12:37 کد خبر:47546
اين مقاله به بررسي برخي از ملاحظات و كاربردهاي هوش مصنوعي و راه‌هاي توسعه و مديريت استفاده از هوش مصنوعي در عرصه‌هاي مختلف اختصاص دارد از جمله برنامه‌ريزي، پيش‌بيني مسايل غيرمترقبه و پيامدهاي احتمالي آن، اهميت ديتا و تنوع در شكل‌دهي به اعضاي تيم‌هاي متشكل از هوش مصنوعي.

نويسنده: جانيك سي.سايپير
دپارتمان حسابداري و سيستم‌هاي اطلاعاتي
دانشكده بازرگاني ويلانووا، دانشگاه ويلانووا، آمريكا
 


هوش مصنوعي در حال ايفاي نقش حمايت‌كنندگي خود در مبارزه با كوويد-19 است و شايد در آينده نيز بتواند ما را در بسياري از زمينه‌ها به موفقيت‌هاي سريع‌تر و قاطع‌تري برساند و كاربردهاي بيشتري پيدا كند. پس از همه‌گيري كوويد-19، تلاش‌ها براي شناسايي و به‌كارگيري بيشتر و فراگيرتر هوش مصنوعي و ساير ابزارهاي تحليل اطلاعات در حوزه‎ هاي مختلف به‌شدت افزايش پيدا كرده است.

 

اين مقاله به بررسي برخي از ملاحظات و كاربردهاي هوش مصنوعي و راه‌هاي توسعه و مديريت استفاده از هوش مصنوعي در عرصه‌هاي مختلف اختصاص دارد از جمله برنامه‌ريزي، پيش‌بيني مسايل غيرمترقبه و پيامدهاي احتمالي آن، اهميت ديتا و تنوع در شكل‌دهي به اعضاي تيم‌هاي متشكل از هوش مصنوعي.

 

ما همچنين كاربردهايي را براي تحقيق و پژوهش و به‌كارگيري هوش مصنوعي در عمل پيشنهاد داده‌ايم. در پايان مقاله نيز به اين نتيجه رسيده‌ايم كه نياز مبرمي به برنامه‌ريزي و بررسي دقيق و همه جانبه موضوعات مرتبط با توسعه و استفاده از هوش مصنوعي به عنوان راه‌حلي سريع و موثر وجود دارد كه بايستي به آن توجه ويژه‌اي داشت.

واژه‌هاي كليدي: هوش مصنوعي، يادگيري ماشيني، كوويد-19، ويروس
كرونا، كاربردهاي هوش مصنوعي، استراتژي، هوش مصنوعي با اهداف جديد، ديتا، تنوع تيمي
 

چكيده
1. مقدمه
2. تركيب كردن استراتژي تكنولوژي اطلاعات با استراتژي‌هاي كاري
3. نتايج غيرقابل پيش‌بيني، غيرمنتظره و جانبدارانه هوش مصنوعي
4. بازتعريف اهداف هوش‏مصنوعي براي نشان دادن واكنش سريع و پيدا كردن راه‌حل‌هاي سريع
5. اهميت ديتا و اطلاعات
6. تيم‌هاي متنوع و گوناگون براي توسعه و به‌كارگيري هوش مصنوعي
7. كاربردهايي براي تحقيق و پژوهش
8. كاربردها در عرصه عمل
9. نتيجه‌گيري
منابع

 

 

 

لينك دانلود: http://kpri.ir/product/توسعه-و-استفاده-از-هوش-مصنوعي-در-واكنش-ب/