شارا - شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران : سه دليل عمده براي استفاده از اطلاعيه مطبوعاتي
جمعه، 26 دی 1399 - 10:54 کد خبر:45992
اطلاعيه هاي مطبوعاتي چگونه منجر به افزايش كيفيت جذب مخاطب هدفمند مي شوند؟ سه دليل عمده وجود دارد كه اطلاعيه هاي مطبوعاتي را براي فرايند جذب مخاطب هدفمند ايده آل نموده است. 

شبكه اطلاع رساني روابط‌عمومي ايران (شارا)-|| اطلاعيه هاي مطبوعاتي چگونه منجر به افزايش كيفيت جذب مخاطب هدفمند مي شوند؟ سه دليل عمده وجود دارد كه اطلاعيه هاي مطبوعاتي را براي فرايند جذب مخاطب هدفمند ايده آل نموده است.


دليل اول، قدرت و اعتبار آنهاست. اطلاعيه هاي مطبوعاتي كه به طور مستقيم از يك سازمان آمده باشند، به اطلاعات به اشتراك گذاشته شده، اعتبار مي دهند.


دليل دوم، قابليت به اشتراك گذاري آنهاست. اطلاعيه هاي مطبوعاتي به معناي به اشتراك گذاشته شدن، استناد شدن، و تكثير (توليد دوباره) در سراسر رسانه هاي اجتماعي و سايت هاي ديگر، مي باشند.


دليل سوم، توانايي آنها در هدايت ترافيك بازديدها به سايت شما از طريق فرايند call-to-action، مي باشد.


اطلاعيه هاي مطبوعاتي با توجه به دارا بودن اين سه ويژگي، يكي از راه هاي ايده آل براي دستيابي به افراد بيشتر مي باشد. (وندي ماركس)
 

منبع: فصلنامه كارگزار روابط عمومي، 1398، شماره52