شارا - شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران : نتايج يك نظرسنجي جديد: داستان‌سرايي برند روز به روز بيشتر مي‌شود
پنجشنبه، 6 آذر 1399 - 11:41 کد خبر:45535
داستان سرايي برند در سه ماه گذشته از نظر اهميت و حجم به طرز چشمگيري افزايش يافته است، كه احتمالاً ناشي از فوريت هاي ارتباطي در همه‌گيري و بحران هاي مرتبط با آن در سال 2020 است. 

شبكه اطلاع رساني روابط‌عمومي ايران (شارا)-|| داستان سرايي برند در سه ماه گذشته از نظر اهميت و حجم به طرز چشمگيري افزايش يافته است، كه احتمالاً ناشي از فوريت هاي ارتباطي در همه‌گيري و بحران هاي مرتبط با آن در سال 2020 است.


به گزارش سرويس بين الملل شارا، در نظر سنجي جديد راگان بيش از 62٪ از پاسخ دهندگان بيان داشتند كه اهميت داستان سرايي براي آنها افزايش يافته است، در حالي كه كمتر از 30٪ گفته اند كه تغييري نكرده است و فقط 6.8٪ از پاسخ دهندگان گفتند كه اهميت آن كاهش يافته است.


سرعت ارسال پيام نيز به طور قابل توجهي افزايش يافته است. تقريباً 76٪ از پاسخ دهندگان به نظرسنجي گفتند كه ارتباطات پيرامون ارزش و مأموريت برندشان در ماه هاي اخير افزايش يافته است.


اين يافته ها بخشي از نظرسنجي سالانه راگان در مورد داستان سرايي برند است، كه اخيراً انجام شده است و سعي در درك اولويت هاي ارتباطي در پيام رساني برند و كانال هايي است كه مورد استقبال واقع مي شوند.


اين نظرسنجي و يك رويداد ديگر با حمايت مالي 3BL Media و News Direct انجام شد.


مشخصات پاسخ دهندگان


از ميان پاسخ دهندگان، بيش از 58٪ مسئوليت ارتباطات داخلي و خارجي را دارند، بقيه در يكي از اين دو تخصص دارند. تقريباً 40٪ آنها در شركتهاي انتفاعي كار مي كنند، در حاليكه حدود 25٪ آنها در سازمانها و انجمنهاي غيرانتفاعي كار مي كنند.

 

 پاسخ دهندگان نيز از آژانس ها، دولتي ها و متخصصان مستقل بودند.


بيشتر پاسخ دهندگان - بيش از 40٪ - از شركت هاي بزرگ با 500 كارمند يا بيشتر در اين نظرسنجي شركت كردند. تقريباً 13٪ اظهار داشتند كه بيش از 10،000 كارمند دارند. كمتر از 36٪ از پاسخ دهندگان از شركت هايي هستند كه كمتر از 100 كارمند دارند. مابقي - 23.3٪ - در شركتهايي با 100 تا 500 كارمند كار مي كنند.


مباحث شامل ارزشهاي برند، محصولات و تنوع، برابري و شمول است


پاسخ دهندگان نظرسنجي نشان دادند، افزايش حجم ارتباطات برند روي موضوعات مختلفي متمركز است. متداولترين موضوع "چگونگي كمك به جامعه خود" بود، 60.1٪ از پاسخ دهندگان گفتند اين موضوعي است كه تلاش خود را بر روي آن متمركز كرده اند. موضوع متداول بعدي، مأموريت و ارزشهاي برند بود، كه 53.4٪ از پاسخ دهندگان به آن اشاره كردند، و پس از آنها محصولات و مشتريان، با 38.8٪، و تنوع، ارزش ويژه و شامل 36.8٪ اولويت بندي شدند.


ويديو با اكثريت زياد به عنوان ابزاري مهم براي برقراري ارتباط بود. از آنها خواسته شد تا ميزان اهميت ويديو در مقياس 1-5 را تعيين كنند، از اين رو 5 مهمترين بود، كمي بيش از 90٪ پاسخ دهندگان 3، 4 يا 5 را انتخاب كردند.


رسانه هاي اجتماعي يك كانال مهم است


از نظر كانال پركاربرد براي ارتباطات، رسانه‌هاي اجتماعي غالب هستند. كمتر از 80٪ پاسخ دهندگان مي گويند بيشتر از اين كانال استفاده مي كنند. بعد از ايميل با 4/50 درصد، وب سايت ها و روزنامه نگاري تجاري با 40/7 درصد، بازاريابي محتوا 33 درصد، ويديو 31 درصد و روابط رسانه اي 2/24 درصد بود. با كمال تعجب، با توجه به هياهوي اطراف آنها، پادكست ها تنها 5.8٪ از پاسخ دهندگان به عنوان كانالي كه بيشترين استفاده را براي به اشتراك گذاشتن داستان برند دارند، ذكر شده اند.


در ميان پلتفرم هاي رسانه هاي اجتماعي، فيس بوك (39.8٪) به عنوان موثرترين كانال اجتماعي ذكر شده است. پس از آن لينكداين با 33.9٪ و اينستاگرام با 18.4٪ از جمله رسانه هاي اجتماعي مورد استفاده شركت كنندگان در اين نظرسنجي بود. پس از آن، به توئيتر با 4.8٪ اشاره شد. اما هيچ يك از پاسخ دهندگان به Snapchat و TikTok اشاره اي نكردند.

نويسنده: Tony Silber

مترجم: فرزانه شاهويسي

مرجع انگليسي: www.publicrelationstoday.com

مرجع فارسي: شبكه اطلاع رساني روابط‌عمومي ايران (شارا)

Oct. 30, 2020