شارا - شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران : روابط عمومي قائم به علوم اجتماعي است
دوشنبه، 26 آبان 1399 - 00:03 کد خبر:45402
مسئولان روابط عمومي با آگاهي از كشفيات علوم اجتماعي مي توانند بر حسن تاثير برنامه‌هاي روابط عمومي بيفزايند و در كار خود به عنوان كارشناسان ارتباط با مردم و متخصص تجزيه و تحليل افكارعمومي و مشاوران مدير مديران توفيق شاياني بدست آورند.شبكه اطلاع رساني روابط‌عمومي ايران (شارا)-|| بايد توجه داشت كه روابط‌عمومي قائم به علوم اجتماعي است. علوم اجتماعي مانند روانشناسي – جامعه شناسي – مردم شناسي – اقتصاد – علوم سياسي و لغت شناسي نقش روزافزوني در روابط عمومي ايفا مي كنند. مسئول روابط عمومي بايد همواره به علوم اجتماعي و كشفيات و مطالعات علماي علوم اجتماعي توجه دقيق داشته باشد زيرا به كمك اين علوم است كه مي تواند در آينده مشكلات روابط عمومي را حل كند.


اين علماي علوم اجتماعي هستند كه به ما مي گويند افكارعمومي چگونه بوجود مي آيد و چگونه تغيير پيدا مي كند. رفتار افراد در ميان جمع چگونه است – احساسات چگونه افكار و عقايد را تحت تأثير قرار مي دهند. نقش پروپاگاند و نقش سازندگان افكارعمومي در اجتماع چيست.


مسئولان روابط عمومي با آگاهي از كشفيات علوم اجتماعي مي توانند بر حسن تاثير برنامه‌هاي روابط عمومي بيفزايند و در كار خود به عنوان كارشناسان ارتباط با مردم و متخصص تجزيه و تحليل افكارعمومي و مشاوران مدير مديران توفيق شاياني بدست آورند.
 

مرجع فارسي: شبكه اطلاع رساني روابط‌عمومي ايران (شارا)