شارا - شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران : هفت گام اساسي براي حفاظت از عملكرد سازمان
سه شنبه، 6 آبان 1399 - 10:17 کد خبر:45092
شركت‌هايي كه يك سيستم برنامه‌ريزي مدون را توسعه داده ‎اند، جلوتر از ديگران هستند؛ زيرا پيشاپيش بسياري از سناريوها، برآوردها، اساسي‌ترين بخش‌ها و اهرم‎ هاي سازمان را توسعه داده ‎اند و صرفاً بايد آن‏ها را با شرايط كنوني تطبيق دهند. 

شبكه اطلاع رساني روابط‌عمومي ايران (شارا)-|| چند گام اساسي براي حفاظت از عملكرد سازمان وجود دارند:


1. تصميم ‏‎گيري متمركز به‌منظور افزايش هماهنگي، سرعت و علي ‎الخصوص قاطعيت تصميمات – علي ‎الخصوص اينكه ابهام مي ‎تواند مانعي جدي براي عملكرد تصميم ‎گيرنده‌ها باشد.


2. تهيه‎ ي فهرست منابع نقدي كه كمپاني در اختيار دارد، ازجمله: خطوط اعتباري استفاده ‎نشده (سپرده‌گذاري‎ شده و نشده)، تسهيلات اعتباري غلتان و تصويب محدوديت‎ هاي مرتبط در زمينه ‎ي اخذ وام؛ منابع اعتبار جديد نظير تسهيلات اعتباري ثابت به‌منظور سرمايه‎ گذاري مجدد روي وام‏ هاي غلتان؛ سرمايه‎ ي جاري بيشتر (فرضاً از طريق كاهش فهرست موجودي، تمديد شرايط پرداخت)؛ تزريق سهام؛ و ... .


3. تبيين سناريوهاي اقتصادي در تمامي بازارهاي هدف و دسته ‎‏بندي آن‎ها در گروه ‎هاي خفيف، متعادل و شديد.


4. مدل‌سازي برآوردهاي مالي صورت‎ گرفته از تاثير اقتصادي سناريوها بر ميزان سودآوري و علي‌الخصوص نقدينگي سازمان. اين فرايند شامل ارزيابي احتمال تخطي از شرايط و تعهدات، و تعيين زمان دسترسي به منابع نقدي مي‌شود.


5. تعيين اساسي‌ترين‌ بخش ‎ها: كدامين محصولات، خدمات، بخش ‎هاي مشتري، خطوط كسب ‎وكار، واحدهاي كاري و ... نقشي اساسي را در جريان نقدي كنوني و آتي سازمان دارند و بايد حفظ شوند، اگرچه حتي اساسي‌ترين‎ ها هم در امان نيستند و مي‌توانند تحت تاثير شديدترين سناريوها قرار بگيرند.


6. شناسايي اهرم ‎‏هاي رهبري موجود (در دل اساسي‌ترين بخش ‎هاي سازمان) براي تاثيرگذاري بر عملكرد مالي نظير كاهش هزينه ‎هاي اختياري، توقف در فرايند استخدام يا تعطيلي موقت كارخانه‎ ها.


7. تعيين اقدامات لازم براي شرايط حال حاضر و توافق پيشاپيش بر روي ترتيب به‎ كارگيري اهرم‎ هايي كه در صورت وقوع سناريوهاي گوناگون به كار گرفته مي‌شوند.


شركت‌هايي كه يك سيستم برنامه‌ريزي مدون را توسعه داده ‎اند، جلوتر از ديگران هستند؛ زيرا پيشاپيش بسياري از سناريوها، برآوردها، اساسي‌ترين بخش‌ها و اهرم‎ هاي سازمان را توسعه داده ‎اند و صرفاً بايد آن‏ها را با شرايط كنوني تطبيق دهند.

منبع: مكينزي
 https://weblogibc-co.com