شارا - شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران : ارتباطات موثر و تعامل با رسانه ها اساسي ترين وظيفه روابط عمومي هاست
سه شنبه، 8 مهر 1399 - 12:45 کد خبر:44731
در اين نشست مديركل بهزيستي استان با اشاره به تنوع فعاليتها و گستردگي خدمات به افراد جامعه هدف خواستار اطلاع رساني مطلوب از تمامي فعاليتهاي سازمان در سريعترين زمان ممكن از سوي روابط عمومي شد.
 شبكه اطلاع رساني روابط‌عمومي ايران (شارا)-|| به منظور ارتقاء كيفيت برنامه هاي اطلاع رساني از فعاليتها و اقدامات بهزيستي استان اردبيل نشست مشورتي توسط مسئول روابط‌عمومي با مديركل بهزيستي استان برگزار شد.
 
 در اين نشست مديركل بهزيستي استان با اشاره به تنوع فعاليتها و گستردگي خدمات به افراد جامعه هدف خواستار اطلاع رساني مطلوب از تمامي فعاليتهاي سازمان در سريعترين زمان ممكن از سوي روابط عمومي شد.
 
 دكتر ستاري با اشاره به اينكه اكثر فعاليتها از طريق بهزيستي استان به سازمان انعكاس مي باشد تصريح كرد : وظيفه اصلي روابط عمومي در قبال اين فعاليتها بازتاب سريع و اطلاع رساني درست به عموم مخاطبان و در نهايت افراد جمعيت هدف است و لازم است كساني كه در اين حوزه فعاليت دارند به دانش روز و تجهيزات لازم مجهز باشند.
 
 وي همچنين در ادامه بر بهبود تعامل و ارتباط موثر با مسئولين واحدها، اصحاب رسانه و جرايد، مسئولين شهرستانها و ساير مدعويني كه به انحاي مختلف با سازمان در ارتباط هستند تاكيد كرد.