شارا - شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران : وبينار آموزشي تكنيك‌هاي نوين روابط عمومي برگزار شد
چهارشنبه، 2 مهر 1399 - 14:18 کد خبر:44652
وبينار آموزشي تكنيك‌هاي نوين روابط‌عمومي با حضور رييس مركز روابط عمومي و امور بين الملل وزارت جهاد كشاورزي و رييس سازمان جهاد كشاورزي خراسان رضوي و مسئولين روابط عمومي شهرستانها استان و ادارات تابعه و با حضور جمعي از ميهمانان از استانهاي ديگر برگزار شد. 

 

شبكه اطلاع رساني روابط‌عمومي ايران (شارا)-|| وبينار آموزشي تكنيك‌هاي نوين روابط‌عمومي با حضور رييس مركز روابط عمومي و امور بين الملل وزارت جهاد كشاورزي و رييس سازمان جهاد كشاورزي خراسان رضوي و مسئولين روابط عمومي شهرستانها استان و ادارات تابعه و با حضور جمعي از ميهمانان از استانهاي ديگر برگزار گرديد.

دكتر سرافرازي با اشاره به تعريف پروژه براي فعاليتهاي اساسي وزارت گفت: روابط عمومي بايد چالشها را شناسايي و براي آنها پروژه ارتباطي تعريف نمايد.وي افزود:ما بايد در حوزه توليدات گياهي ،دامي،نهاده ها و آب پروژه هايي براي اجرا داشته باشيم.


رييس مركز روابط عمومي و امور بين الملل وزارت جهاد كشاورزي به اتاق فكر روابط عمومي وزارت اشاره كرد و گفت:سياستهاي نظام ارتباطات و اطلاع رساني وزارت خانه در حال تدوين است و بزودي به استانها براي اجرا ابلاغ خواهد شد.


وي با اشاره به اهميت تحليل در روابط عمومي گفت: يك روابط عمومي توانمند بايد براي شناخت كامل و تحليل ارتباط توانايي تحليل محتوا، پيام، فرستنده، گيرنده، بازتاب را داشته باشد.


دكتر سرافرازي افزود: روابط عمومي براي ارتباط با رسانه كه نقطه اتصال سازمان با جامعه است تنها به كميت ارتباط بسنده نكنند، بلكه براي برقراري ارتباط تأثيرگذار و تأثيرپذير كيفيت را با استفاده از تحليل بالا برده و نتايج مطلوب و فراخور سازمان و اجتماع را كسب كنند.


در ابتداي اين دوره آموزشي رييس سازمان جهاد كشاورزي خراسان رضوي با قدرداني از حضور دكتر سرافرازي در اين وبينار گفت:مسئولين روابط عمومي نه تنها بلند گوي دولت و خدمات انجام شده ميباشندبلكه بايد تريبون توليد كنندگان باشند.
محمد رضا اوراني اظهار داشت: روابط عمومي ها بايد تلاش نمايند حجمه اي كه از سوي برخي رسانه ها به وزارت وارد ميشود را تعديل نمايند.

در ادامه اين وبينار آموزشي دكتر حميد شكري خانقاه به بيان مديريت هوشمند در روابط عمومي پرداخت وي در اين وبينار آموزشي از تكنيك كليپ و انتقال تجارب جهاني استفاده كرد.


حميد شكري با پخش كليپي به سناريو نويسي در روابط عمومي اشاره كرد و گفت: برنامه ريزي بر پايه سناريو روشي براي بهبود تصميم گيري در برابر آينده هاي ممكن و محتمل است . از آنجايي كه حوزه روابط عمومي و ارتباطات با دو موضوع انسان و سازمان سر و كار دارد فلذا داشتن يك سناريو در شكل برنامه ريزي شده آن خصوصا در سازمانها مي تواند به بهينه سازي تصميمات و تدوين استراتژيهاي عملياتي ارتباطي سازمان كمك شاياني كندچرا كه سناريوها در حوزه برنامه ريزي روابط عمومي، مجموعه اي از مفروضاتي هستند كه شيوه هايي را كه ممكن است در آينده تغيير و رشد كنند مورد بررسي قرار داده و ساختاري را براي پيش بيني نيازهاي بالقوه و همچنين گزينه هاي احتمالي سياست هاي آينده ارائه دهند.


وي اظهار داشت :به بيان ديگر ، از آنجا كه فعاليت روابط عمومي ها عمدتا خط كش بردار نبوده و هر آن ممكن است وضعيت جديدي پيش روي روابط عمومي سازمان حادث شود فلذا برنامه ريزي بر پايه سناريو اين امكان را به روابط عمومي ها مي دهد كه به عنوان چراغ راه براي موفقيت هاي خود در برابر حوادث و رويدادهاي آتي از آن استفاده كنند و اين امر مسلما صرفه جويي در زمان، انرژي و هزينه ها را براي روابط عمومي ها و سازمانها مي تواند در بر داشته و در دنياي پر رقابت كنوني و در برابر بحرانهاي احتمالي، انعطاف پذيري لازم را به روابط عمومي ها بدهد تا اوضاع را بهتر مديريت نمايند.


مدرس اين دوره آموزشي در ادامه بحث به متقاعد سازي و شيفته كردن و شيوه هاي اثر گذاري در ديگران اشاره كرد و گفت:شيفته كردن كيفيتي است كه نيروي خوشايند و تاثير كذار و غير قابل مقاومت را ايجاد مي كند. وي گفت: هدف نهايي ما در صحبت كردن و قانع كردن ديگران اين است كه طرف‌مان را متقاعد كنيم باورش را تغيير دهد و آنچه را ما باور داريم، از درون بپذيرد و آن را در سيستم اعتقادي‌اش جاي دهد.


اين دوره با استقبال مطلوب شركت كنندگان مواجه شد و آنها سوالات خود را مطرح و به بحث و گفتگو پرداختند.