شارا - شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران : انتصاب مسئول روابط عمومي شركت ملي پخش فراورده هاي نفتي منطقه گلستان
سه شنبه، 1 مهر 1399 - 23:22 کد خبر:44640
مدير شركت ملي پخش فراورده هاي نفتي منطقه گلستان با صدور حكمي، مرتضي مقدس را به سمت مسئول روابط‌عمومي اين شركت منصوب كرد.

شبكه اطلاع رساني روابط‌عمومي ايران (شارا)-|| مدير شركت ملي پخش فراورده هاي نفتي منطقه گلستان با صدور حكمي، مرتضي مقدس را به سمت مسئول روابط‌عمومي اين شركت منصوب كرد.