شارا - شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران : روابط عمومي شهرداري قيامدشت سرآمد شد
جمعه، 28 شهریور 1399 - 17:59 کد خبر:44581
روابط عمومي شهرداري قيامدشت در ارزيابي علمي و تخصصي اخير اداره كل روابط عمومي و اموربين الملل استانداري تهران به عنوان روابط عمومي سرآمد استان تهران معرفي شد.

شبكه اطلاع رساني روابط‌عمومي ايران (شارا)-|| استاندار تهران با اعطاي عنوان " مدير سرآمد" از تلاش هاي مدير روابط‌عمومي شهرداري قيامدشت تجليل و قدرداني كرد.

به گزارش سرويس سپاه استان تهران خبرگزاري بسيج،انوشيروان محسني بندپي" در هفتمين نشست فصلي شهرداران استان تهران كه معاون امور عمراني و تعدادي از مديران كل استانداري تهران نيز حضورداشتند، با تاكيد بر نقش ارزنده روابط عمومي ها در انعكاس اقدامات و فعاليت هاي دستگاههاي اجرايي و نهادها، با اهداي لوح سپاس، از تلاش هاي " روح اله حسين زاده" در انعكاس اقدامات و فعاليتهاي حوزه مديريت شهري به مردم و افكار عمومي قدرداني كرد.

روابط عمومي شهرداري قيامدشت در ارزيابي علمي و تخصصي اخير اداره كل روابط عمومي و اموربين الملل استانداري تهران به عنوان روابط عمومي سرآمد استان تهران معرفي شد.