شارا - شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران : دبيركارگروه فضاي مجازي روابط عمومي سازمان بيمه سلامت ايران: روابط عمومي موفق بايد درك مناسبي از فضاي شبكه اي داشته باشد
دوشنبه، 24 شهریور 1399 - 15:31 کد خبر:44532
متاسفانه آنچه كه امروز سازمان و دولت با آن مواجه است عدم تناسب تحولات روابط عمومي هاي كشور در عصر فضاي مجازي و كفايت به ابزارهاي ديجيتالي است در حالي كه روابط عمومي ها بايد به سمت جهاني شدن حركت كرده و در اين دوره گذار و پر تلاطم نقش آفريني كنند


 شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران (شارا)-|| دبيركارگروه فضاي مجازي روابط‌عمومي سازمان بيمه سلامت ايران بر اهميت نقش روابط عمومي هاي كشور در گسترش و بسط سواد فضاي مجازي و رسانه اي با درك مناسب از تحولات عصري در شبكه اي شدن تاكيد كرد.
 
 به گزارش شارا به نقل از آي‌هينا؛ افشين نصري گفت: در دوره فضاي مجازي ابزارهاي ديجيتالي، فضايي را خلق كردند كه به مراتب از فضاي واقعي بزرگتر بوده و از مهمترين خصوصيات آن نفوذ پذيري اجتماعي آن است و در اين فضاي برآمده از ابزارهاي ديجيتال در دنيا هر محتوايي كه در فضاي مجازي توليد مي شود پوشش جهاني و بسيار زيادي خواهد داشت.
 
 دبيركارگروه فضاي مجازي روابط عمومي سازمان بيمه سلامت ايران با اشاره به گذر از دوره هاي الكترونيكي و ديجيتالي و ورود به دوره فضاي مجازي افزود: با توجه به ويژگي اجتماعي شدن تمامي حوزه هاي فرهنگي، سياسي و اقتصادي در دوره فضاي مجازي، روابط عمومي ها نيز نسبت به دهه هاي پيش به شدت اجتماعي شدند.
 
 نصري با بيان اين كه در فضاي مجازي شاهد ظهور مخاطبين و كنشگران جديدي هستيم، تصريح كرد: پيشتر توليد محتوا وظيفه رسانه هاي رسمي و نهادهايي همچون روابط عمومي ها بود اما در عصر جديد روابط عمومي ها با كاربران و مخاطبين جديد مواجه هستند كه هر كاربر يك خبرنگار و توليد كننده محتوا است.
 
 وي تاكيد كرد: يكي از راه ها، افزايش سواد رسانه اي و فضاي مجازي است، وروابط عمومي ها در افزايش سواد رسانه اي و فضاي مجازي نقش برجسته داشته و اگر نتوانند بدرستي ايفاي نقش كنند و پاسخگوي جامعه ذي نفعان و ذي ربطان به صورت تمام وقت باشند، رابطه فضاي حقيقي با مجازي رابطه اي كدر و ناپايدار شده و جامعه با مشكل مواجه خواهد شد.
 
 دبيركارگروه فضاي مجازي روابط عمومي سازمان بيمه سلامت ايران بيان كرد: در عصر فضاي مجازي با پديده اي به نام اخبار جعلي و بات ها مواجه ايم كه اخبار جعلي به صورت ماشيني و انساني توليد شده و بات ها بازيگران ماشيني هستند كه در ايجاد بومرنگ بين فضاي مجازي و حقيقي ايفاي نقش مي كنند و در نهايت اين پديده، بحران اجتماعي و نسلي با ايجاد نااميدي، علاقه هاي كاذب، ياس و ... ايجاد مي كند.
 
 وي با بيان اين كه روابط عمومي موفق بايد درك مناسبي از فضاي شبكه اي داشته باشد و اخبار را راستي آزمايي كرده و مرجع سنجش درستي اخبار در جامعه باشد، گفت: متاسفانه آنچه كه امروز سازمان و دولت با آن مواجه است عدم تناسب تحولات روابط عمومي هاي كشور در عصر فضاي مجازي و كفايت به ابزارهاي ديجيتالي است در حالي كه روابط عمومي ها بايد به سمت جهاني شدن حركت كرده و در اين دوره گذار و پر تلاطم نقش آفريني كنند