شارا - شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران : جنگ راديويي دو كشور ايران و مصر آغاز شد
چهارشنبه، 13 شهریور 1398 - 09:49 کد خبر:4436
يكم امُرداد 1339 (23 جولاي 1960)، محمدرضاشاه پهلوي درمصاحبه اي در پرسش به سئوالي كه از پيش آماده شده بود به صراحت گفت كه ايران اسرائيل را ده سال پيش برسميت شناخته و اين، يك موضوع تازه نيست. انتشار اين مطلب با واكنش تند و دامنه دار دولت هاي عربي رو به رو شد و جمال عبدالناصر رهبر وقت مصر ضمن يك حمله لفظي تند به شاه، روابط مصر با ايران را قطع كرد و جنگ راديويي دو كشور آغاز شد كه سالها طول كشيد.

شارا- يكم امُرداد 1339 (23 جولاي 1960)، محمدرضاشاه پهلوي درمصاحبه اي در پرسش به سئوالي كه از پيش آماده شده بود به صراحت گفت كه ايران اسرائيل را ده سال پيش برسميت شناخته و اين، يك موضوع تازه نيست. انتشار اين مطلب با واكنش تند و دامنه دار دولت هاي عربي رو به رو شد و جمال عبدالناصر رهبر وقت مصر ضمن يك حمله لفظي تند به شاه، روابط مصر با ايران را قطع كرد و جنگ راديويي دو كشور آغاز شد كه سالها طول كشيد.


    در پي انتشار مصاحبه شاه، راديو ايران و تلويزيون غير دولتي وقت مطالبي درباره تاريخچه روابط ايرانيان با يهوديان از زمان كوروش بزرگ و آزاد كردن اسيران يهود از زندان بابل و باز گردانيدن آنان به زادگاهشان و ترميم شهرهايشان به هزينه ايران تا به آن روز از جمله نخست وزير يهودي داشتن ايران، كلانتر شيراز شدن يك يهودي و ... پخش كردند.

 

باوجود اين، دولت اسرائيل در جريان انقلاب سال 1357 (1978 ميلادي) به شاه كمك نكرد و ثروتمندان يهودي ايراني در تابستان آن سال ثروت خودرا به آمريكا و عمدتا كاليفرنيا منتقل كردند. اسرائيل تا زمان سقوط شاه، در تهران دفتر نمايندگي سياسي داشت كه به فلسطيني ها واگذار شده است. خيابان كاخ كه اين دفتر در آنجا قرارداشت نيز به خيابان فلسطين تغيير نام داده شده است. ياسر عرفات چند روز پس از پيروزي انقلابيون به تهران آمد و با آيت الله خميني ديدار كرد...

http://www.rooznamak.com/index.asp