شارا - شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران : پنج نشانه اي كه نشان مي دهد شما موفق هستيد
شنبه، 11 مرداد 1399 - 13:01 کد خبر:43996
سالهاست كه به تعريف قديمي از موفقيت شغلي پي برده ايم. در تعريف قديمي موفقيت، افرادي موفق افرادي بودند كه مشاغل بزرگ داشتند و پول زيادي كسب مي كردند. شما مي توانستيد بگوييد افراد موفق به واسطه لباس ها، اتومبيل ها، خانه ها و چيزهاي ديگرشان جدا از ساير افراد هستند.


 شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران (شارا)-|| سالهاست كه به تعريف قديمي از موفقيت شغلي پي برده ايم.
 
 در تعريف قديمي موفقيت، افرادي موفق افرادي بودند كه مشاغل بزرگ داشتند و پول زيادي كسب مي كردند.
 
 شما مي توانستيد بگوييد افراد موفق به واسطه لباس ها، اتومبيل ها، خانه ها و چيزهاي ديگرشان جدا از ساير افراد هستند.
 
 حالا ما آنها را بهتر مي شناسيم.
 
 اگر شما يك كار مهم و يك خانه بزرگ داشته باشيد اما در اثر سكته قلبي بميريد، آيا كسي هنوز هم شما را موفق مي نامد؟
 
 اگر يك حساب بانكي پر از پول داشته باشيد و افرادي كه با انها در تماس هستيد تمامي نياز هاي شما را برآورده كنند، ولي شما هيچ ارتباطي با فرزندان خود نداشته باشيد چون كار شما همه چيزتان است، آيا شما فرد موفقي هستيد؟
 
 اكثر مردم مي گويند “نه!”
 
 در اينجا پنج نشانه از موفقيت وجود دارد، صرف نظر از اينكه كار عالي، يك شغل معمولي داشته باشيد و يا اصلا شغلي نداشته باشيد.
 
 به ياد داشته باشيد موفقيت در مورد چيزهايي نيست كه افراد ديگر به شما داده اند – چيزهايي مانند عناوين شغلي، اتومبيل هاي شركتي، حقوق هاي بزرگ، بودجه هاي عظيم و دفاتر خوب.
 
 بيشتر اينها شما را موفق تر نمي كند. كد پستي بهتر شما را موفق تر نمي كند.
 
 موفقيت واقعي با قدرتي كه در خودتان ايجاد مي كنيد بدست مي آيد، قدرتي كه هيچ كس به شما اعطا نمي كند و هيچكس نمي تواند آن را از شما بگيرد.
 
 ۱- اگر ار فرصت هاي خود را در شغلتان استفاده كنيد، موفق هستيد. اگر شما يك كار رويايي داريد، اما مي ترسيد حقيقت را به رئيس خود بگوييد زيرا ممكن است آن را دوست نداشته باشد، هنوز موفق نشده ايد!
 
 ۲- اگر مي دانيد چه چيزي به كارفرمايان و / يا مشتريان خود بدهيد تا كمك كند آنها نيز موفق شوند، شما فرد موفقي هستيد. اگر اجازه دهيد ديگران به شما بگويند چه كاري بايد در حرفه خود انجام دهيد، هنوز موفق نيستيد.
 
 ۳- هنگامي كه شما مي دانيد كه چگونه راست بايستيد و با اعتماد به نفس در زمان مناسب صحبت كنيد، فرد موفقي هستيد. اگر دهان خود را در حين كار و مواجهه با يك فرد با اعتماد به نفس تر بسته نگه داريد، هنوز موفق نشده ايد.
 
 ۴- زماني كه به خود اجازه مي دهيد كه تا به هر اندازه كه مي خواهيد روياهاي بزرگ ببافيد، موفق هستيد. هنگامي كه شما يك چشم انداز براي زندگي خود داريد و گام هايي در جهت آن برداشته ايد – مهم نيست كه چقدر كوچك است يا چقدر طول مي كشد كه به آن چشم انداز برسيد – شما هم اكنون موفق هستيد.
 
 ۵- اگر شما افرادي را در اطراف خود داريد كه انها را دوست داريد و آنها نيز شما را دوست دارند، موفق هستيد. اگر يك كار از بين برود، هميشه مي توانيد كار ديگري را بيابيد. وضعيت شغلي شما در هر لحظه معني زيادي ندارد. حالت ذهن شما، اعتقاد به خود و اشتياق شما به ارزش هاي تان معناي همه چيز است.
 
 منبع: www.forbes.com
 https://weblogibc-co.com
 مترجم: حسين سوري