شارا - شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران : ضعف كاركرد روابط عمومي يك منطقه به ضعف مديريت يا ديدگاه رئيس آن دستگاه برمي گردد
شنبه، 11 مرداد 1399 - 00:26 کد خبر:43993
كارشناس اداره روابط‌عمومي آموزش و پرورش هرمزگان گفت: اجراي مطلوب سند تحول بنيادين نيازمند بستر سازي و آگاهي بخشي در جامعه و مدارس است كه روابط عمومي بهترين خاستگاه تحقق اين مهم است.


 شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران (شارا)-|| كارشناس اداره روابط‌عمومي آموزش و پرورش هرمزگان گفت: اجراي مطلوب سند تحول بنيادين نيازمند بستر سازي و آگاهي بخشي در جامعه و مدارس است كه روابط عمومي بهترين خاستگاه تحقق اين مهم است.
 
 به گزارش شارا به نقل از اداره اطلاع رساني و روابط عمومي آموزش و پرورش استان هرمزگان، رضا مريدي در جلسه ويدئو كنفرانس با روئسا و دبيران سند تحول بنيادين آموزش و پرورش مناطق استان هرمزگان گفت: يكي از مهمترين و با ارزشترين عوامل مؤثر در سرنوشت هر سازمان و يا اداره روابط عمومي است.
 
 وي افزود: براي رسيدن به اهداف و پيشرفت و نيز حفظ پويايي و حيات، هر سازمان نيازمند تعامل با مخاطبان درون و برون سازماني مي باشد و ضرورت روابط عمومي ها بسيار چشمگير احساس مي شود.
 
 مريدي ادامه داد: اجراي مطلوب سند تحول بنيادين آموزش و پرورش نيز نيازمند بستر سازي و آگاهي بخشي در سطح جامعه و همچنين آشنايي با راهكارهاي آن در بين فرهنگيان و دانش آموزان است كه روابط عمومي بهترين خاستگاه تحقق اين مهم است.
 
 كارشناس اداره روابط عمومي آموزش و پرورش هرمزگان گفت: روابط عمومي ها علاوه بر اطلاع رساني رخ دادها و فعاليت هاي صورت گرفته در هر دستگاه، اقناع و ترغيب كه همان راضي نگه داشتن و همراه كردن جامعه است را نيز برعهده دارد.
 
 مريدي، توسعه مشاركت را از ديگر اهداف مهم روابط عمومي ها برشمرد و افزود: روابط عمومي ها با تعامل و تعادل سازنده بيرون و درون سازمان مي توانند در همراه كردن عموم مردم در پياده سازي مطلوب سند تحول نقش سازنده اي را انجام دهد.
 
 اين مسئول اضافه كرد: روئساي ادارت بايد از ظرفيت روابط عمومي ها در پياده سازي سند تحول استفاده كنند و ناديده گرفتن و يا استفاده نكردن بهينه از اين ظرفيت نشانگر آشنا نبودن مديران از اين ظرفيت بزرگ روابط عمومي ها مي باشد.
 
 مريدي خاطر نشان كرد: براي بهره گيري مناسب از ظرفيت روابط عمومي ها بايد در انتخاب مسئولين روابط عمومي ها دقت لازم را بكار ببرند و امكانات و تجهيزات لازم براي تحقق اين امر مهم را در اختيار روابط عمومي ها قرار دهند.
 
 كارشناس اداره روابط عمومي آموزش و پرورش هرمزگان يادآور شد: ضعف كاركرد روابط عمومي يك منطقه به ضعف مديريت يا ديدگاه رئيس آن دستگاه برمي گردد و روابط عمومي ها بايد چشم و گوش مديران آموزش و پرورش باشند.