شارا - شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران : وبينارهاي آموزشي روابط عمومي
جمعه، 11 مهر 1399 - 12:41 کد خبر:43805
ثبت نام وبينارهاي آموزشي موسسه كارگزار روابط عمومي با عناوين "مديران باكلاس" (تشريفات ويترين مديريت) و "مسئوليت اجتماعي شركت‌ها در عصر كروناويروس" ادامه دارد.
 ثبت نام وبينارهاي آموزشي موسسه كارگزار روابط عمومي با عناوين "مديران باكلاس" (تشريفات ويترين مديريت) و "مسئوليت اجتماعي شركت‌ها در عصر كروناويروس" ادامه دارد.

 

تلفن جديد: 66943670