شارا - شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران : فاكتورهاي تأثير مثبت بر اعتبار و خوشنامي
چهارشنبه، 18 تیر 1399 - 23:50 کد خبر:43713
محققان دريافتند كه ويژگي‌هايي چون صداقت، سختكوشي، مهربان بودن، باهوش بودن و داشتن طيف وسيعي از دانش، فداكاري و شوخ طبعي ارزش اجتماعي و جايگاه اجتماعي فرد را ارتقاء مي‌دهد.

 
 چه ويژگي‌هايي به پيشرفت و ارتقاء منزلت اجتماعي ما كمك مي‌كند؟ قلدربازي و بدجنسي؟ نتايج يك مطالعه نشان مي‌دهد، برعكس، افراد مورداعتماد باهوش و صادق در جامعه پيشرفت مي‌كنند. شوخ‌طبعي هم گاهي كمك مي‌كند، البته نه همه جا.
 
 شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران (شارا)-|| در دوران مدرسه هم هيچ كس نمي‌توانست افرادي را كه خبرچين بودند، غيبت مي‌كردند و بزن‌بهادر بودند را تحمل كند. اين مسئله محدود به دوران مدرسه نمي‌شود و براي ادامه راه زندگي هم صدق مي‌كند. آنچه كه باعث مي‌شود فرد در زيست اجتماعي خود نردبان ترقي را طي كند، نه خبرچيني و زورگويي و صفاتي از اين دست كه ويژگي‌هاي ديگري است. اما اين خصوصيات كدامند؟ تيمي پژوهشي متشكل از متخصصان حوزه روانشناسان تكاملي از دانشگاه تگزاس در آستين، اين موضوع را بررسي كرده است.
 
 بخت با اعتماد است و هوش و صداقت
 
 در چارچوب اين تحقيق محققان به اين پرسش كه چه مهارت‌ها و ويژگي‌هايي به موقعيت اجتماعي ما كمك مي‌كنند، چنين پاسخ مي‌دهند: به طور خلاصه افرادي كه مي‌توان به آنها اعتماد كرد، باهوش و صادق‌اند، اين افراد از نظر اجتماعي مورد توجه قرار مي‌گيرند.
 
 به منظور پي بردن به ويژگي‌هايي كه جايگاه و منزلت اجتماعي انسان را ارتقا مي‌دهند، محققان پرسش‌هايي را با ۲۷۵۰ شركت‌كننده از ۱۴ كشور و از تمامي قاره‌ها، در ميان گذاشتند. اين افراد ارزشيابي خود را از ۲۴۰ فاكتور (عاملي) را كه به گونه‌اي مثبت يا منفي مي‌توانند روي اعتبار شخص تأثير بگذارد، اعلام كردند.
 
 صداقت و هوش در برابر تنبلي، غيرقابل اعتماد بودن و كثيفي
 
 نتايج نشان داد كه تقريبا نيمي از ۲۴۰ فاكتوري كه مورد سنجش قرار گرفته بودند تأثيري مثبت بر اعتبار و خوشنامي شخص مي‌گذارند و نيم ديگر تأثيري منفي. اما چه چيز باعث افزايش يا كاهش اعتبار فرد در نگاه ديگران مي‌شود؟
 
 محققان دريافتند كه ويژگي‌هايي چون صداقت، سختكوشي، مهربان بودن، باهوش بودن و داشتن طيف وسيعي از دانش، فداكاري و شوخ طبعي ارزش اجتماعي و جايگاه اجتماعي فرد را ارتقاء مي‌دهد.
 
 يكي از محققان مي‌گويد، «داشتن خصوصياتي مانند هوش، شجاعت و مهارت رهبري، فرد را از نظر منزلت اجتماعي در نگاه ديگران ارتقاء مي‌دهد، حالا خواه در ميان مردم جزاير پاسيفيك باشد خواه ميان كولي‌ها. اما داشتن خصوصياتي در فرد كه به ديگران هزينه‌هايي تحميل مي‌كند باعث تنزل رتبه اجتماعي او مي‌شود، حالا خواه در روسيه باشد خواه در اريتره.»
 
 در مقابل شهره بودن به خصوصياتي چون، دست كج داشتن، كثيف و آلوده بودن، بدجنس و بدخواه بودن منزلت اجتماعي شخص را در نگاه ديگران كاهش مي‌دهد.
 
 اما مواردي هم وجود دارد كه در آنها پاسخ زنان با مردان شركت‌كننده، تفاوت چشمگيري دارد. در بخش تفاوت ميان ويژگي‌هاي مورد قبول زنان و مردان براي مثال، ارزش توانايي و آمادگي فرد به محافظت از ديگران با نشان دادن شجاعت و خطر‌پذيري‌ به نفع هم‌پيمانان، در ارتقاء مرتبه اجتماعي، در مردان بيشتر از زنان بود.
 
 اهل ورزش بودن، شجاعت، بخشندگي و دارا بودن مهارت‌هاي رهبري، منزلت اجتماعي مردان را افزايش مي‌دهد.
 
 از سوي ديگر خصوصياتي كه در زنان به عنوان ويژگي مثبت اجتماعي ارزيابي مي‌شوند جذابيت‌هاي زنانه و مهارت در خانه‌داري است.
 
 تأثير نقش‌هاي تعريف‌شده سنتي براي زن و مرد را در برخي موارد در نتايج اين تحقيق مي‌توان ديد. بر پايه اين نظرسنجي، در صورتي كه زنان شريك زندگي جوان‌تر از خود داشته باشند، به اين مسئله منفي‌تر از حالتي نگاه مي‌شود كه مردي شريك زندگي جوان‌تر از خود داشته باشد. داشتن شريك زندگي جوان‌تر بر وجهه اجتماعي مردان تأثيري مثبت دارد.
 
 برخورد دوگانه در مورد رفتاري كه در زن و مرد مشابه است
 
 نكته‌اي كه در اين تحقيق جلب توجه مي‌كند، اين استانداردهاي دوگانه جهاني است كه به مردان براي رفتاري مشابه پاداش مي‌دهد و در عوض زنان را براي همان رفتار تنبيه مي‌كند.
 
 ولنگاري جنسي موقعيت اجتماعي هر دو جنسيت را تحت تأثير قرار مي‌دهد و به جايگاه اجتماعي آنها آسيب مي‌زند، اما به زنان بيشتر از مردان. در مقابل داشتن رابطه طولاني مدت و متعهدانه با شريك زندگي، موقعيت هر دو جنس را در از نظر اجتماعي ارتقاء مي‌دهد، اما مرتبه زنان را بيشتر از مردان.
 
 اما ويژگي "وفاداري" در مناسبات زناشويي، به يك اندازه بر اعتبار اجتماعي هر دو جنس تأثير مثبت مي‌گذارد.
 
 تفاوت‌هاي فرهنگي در موضوع شوخ‌طبعي
 
 بر پايه نتايج اين تحقيق مي‌توان به برخي تفاوت‌هاي فرهنگي هم پي برد. بارزترين تفاوت را مي‌توان براي نمونه در پاسخ به پرسش‌هايي درباره شوخ‌طبعي ديد. درحالي كه در لهستان شوخ‌طبعي يك امتياز مثبت به شمار مي‌رود و منزلت اجتماعي شخص را ارتقا‌ء مي‌دهد، در كشورهاي آسيايي چون چين و كره جنوبي يا ژاپن، مزاح در مقوله منزلت اجتماعي نقشي كم‌رنگ و فرعي دارد.
 
 منبع: وله