شارا - شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران : قدرداني فرمانده عمليات مديريت بيماري كرونا در كلان شهر تهران از شبكه بانكي
یکشنبه، 17 فروردین 1399 - 19:59 کد خبر:42303
فرمانده عمليات مديريت بيماري كرونا دركلان شهر تهران از تلاش شبكه بانكي كشوركه بعد از كادر درماني بيشترين زحمت را در اين ايام متقبل شده اند، قدرداني كرد.

شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران (شارا)-|| فرمانده عمليات مديريت بيماري كرونا دركلان شهر تهران از تلاش شبكه بانكي كشوركه بعد از كادر درماني بيشترين زحمت را در اين ايام متقبل شده اند، قدرداني كرد.


به گزارش شارا به نقل از روابط عمومي بانك رفاه، دكتر عليرضا زالي در جلسه ستاد فرماندهي عمليات مديريت بيماري كرونا در كلان شهر تهران كه با حضور للـه گاني مديرعامل بانك رفاه كارگران، دبير شوراي هماهنگي بانك ها و تني چند از مديران عامل بانك ها برگزار شد، خدمات نظام بانكي را در مقابله با بيماري كرونا ستود.


دراين جلسه لـله‌گاني مدير عامل بانك رفاه گزارشي از اقدامات به عمل آمده در مبارزه با اين بيماري توسط اين بانك را ارائه كرد.