شارا - شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران : ارتباطات كارمندي و كرونا: آنچه بايد بدانيد
جمعه، 15 فروردین 1399 - 03:54 کد خبر:42152
يك برنامه ارتباطات قوي و مرتباً به روز شده در مورد كارمندان، ضروري است. اما بايد با اقدامات زير همگام باشد: 

شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران (شارا)-|| يك برنامه ارتباطات قوي و مرتباً به روز شده در مورد كارمندان، ضروري است. اما بايد با اقدامات زير همگام باشد:

- اتاق جنگ راه اندازي كنيد.

- يك تيم عملگراي قوي تشكيل دهيد.
- آسيب پذيري هاي سازماني و عملكردي را ارزيابي كنيد.
- براي كاهش آسيب پذيري ها، برنامه هاي استراتژيك و تاكتيكي طراحي كنيد.
- ريسك هاي غيرقابل پيش بيني را شناسايي كنيد تا بتوانيد با تدابيري، تأثيرات مخرب بحران به حداقل برسد.
- مجدداً برنامه هاي منابع انساني را براي پشتيباني از كارمندان ارزيابي كنيد و در صورت لزوم، سياست هاي كار از راه دور را اعمال كنيد.
 

در كنار هماهنگي منابع انساني، يك برنامه ارتباطي واضح براي حمايت از كارمندان طراحي كنيد. اين امر، امكان بحث و گفتگو دو طرفه را فراهم مي كند تا نگراني ها و مشكلات را برطرف كند.