شارا - شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران : 3روش براي بدست آوردن نتايج مثبت هنگام انجام روابط عمومي
سه شنبه، 5 فروردین 1399 - 11:02 کد خبر:42141
اگرچه روش هاي زيادي براي بدست آوردن نتايج مثبت هنگام انجام روابط‌عمومي وجود دارد، اما اصول اساسي وجود دارد كه هر حرفه اي مي تواند از آنها استفاده كند. در اين يادداشت، برخي نكات مهم براي اعمال روابط عمومي موثر آورده شده است: 

شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران (شارا)-|| اگرچه روش هاي زيادي براي بدست آوردن نتايج مثبت هنگام انجام روابط‌عمومي وجود دارد، اما اصول اساسي وجود دارد كه هر حرفه اي مي تواند از آنها استفاده كند. در اين يادداشت، برخي نكات مهم براي اعمال روابط عمومي موثر آورده شده است:


بر ايجاد روابط متمركز شويد
اولين نكته براي روابط عمومي موثر، تمركز بر ايجاد روابط است. روابط عمومي محور ارتباطات است، بنابراين اطمينان حاصل كنيد كه با افراد مناسب ارتباط برقرار كرده ايد.


تشويق آگاهي از برند
براي آگاهي از برند، شما اغلب بايد درگير تعدادي فعاليت شويد و داستان صحيحي را در رسانه ها مطرح كنيد. اين شكل ديگري از آگاهي از برند است زيرا نه تنها درك برند تجاري را بهبود مي بخشد بلكه همزمان آگاهي را نيز افزايش مي دهد.

پيشنهاد ديگر براي روابط عمومي مؤثر، دريافت هداياي مختلف شركتهاي بزرگ است. اين موارد ممكن است به برخي از شركاي رسانه شما به عنوان روشي براي ابراز قدرداني استفاده شود. نكته خوب در مورد هداياي شركت اين است كه آنها به اشكال مختلفي عرضه مي شوند و مي توانند در كاركردهاي روزمره مفيد باشند. اگر مي خواهيد هديه اي متفاوت باشد، يك جادوي سفارشي را در نظر بگيريد.


از بهترين فناوري استفاده كنيد
اين روزها، بدون فن آوري، بعيد به نظر مي رسد كه بتوانيد به همان اندازه كارآمد عمل كنيد. با اين گفته، در مورد انواع فناوري هايي كه مي تواند به شما در انجام بهتر كار كمك كند، فكر كنيد. يكي از ابزارهاي فناوري روابط عمومي كه بايد در نظر بگيريد Boomerang است كه به شما كمك مي كند به موقع به ايميل ها پاسخ دهيد. با توجه به اينكه مديريت زمان بسيار مهم است، مي خواهيد به دنبال ابزاري باشيد كه به شما در ماندن در مسير كمك مي كند.

 

ايجاد زمينه هاي داده محور، ايده ديگري است، بنابراين Qualtrics را براي اين منظور در نظر بگيريد. كاري كه اين ابزار انجام مي دهد، جريان و همچنين داده هاي دقيقي را كه مي تواند در اينفوگرافيك ها و ساير مطالب مرتبط شما به كار رود، فراهم مي كند.

براي دستيابي به نتايج مورد نظر خود بايد خود را با ابزار و دانش درست تجهيز كنيد.