شارا - شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران : رسانه‌هاي اجتماعي در بروز مشكلات رواني نوجوانان به ويژه دختران تاثير زيادي دارند
یکشنبه، 4 اسفند 1398 - 19:57 کد خبر:41808
به گفته محققان بيمارستان تورنتو كه روز دوشنبه در مجله انجمن پزشكي كانادا منتشر شده است، يافته‌هاي چند مطالعه طولي، تصادفي و كنترل شده حاكي از آن است كه رسانه‌هاي اجتماعي و استفاده از تلفن‌هاي هوشمند ممكن است در افزايش بار اضطراب رواني در نوجوانان موثر باشد.

شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران (شارا)-|| محققان كانادايي دريافته‌اند استفاده از رسانه‌هاي اجتماعي در بروز مشكلات روحي نوجوانان تاثيرگذار هستند درصورتي كه كمتر به اين موضوع پرداخته مي‌شود.

به گزارش شارا به نقل از سي تي وي نيوز، به گفته محققان بيمارستان تورنتو كه روز دوشنبه در مجله انجمن پزشكي كانادا منتشر شده است، يافته‌هاي چند مطالعه طولي، تصادفي و كنترل شده حاكي از آن است كه رسانه‌هاي اجتماعي و استفاده از تلفن‌هاي هوشمند ممكن است در افزايش بار اضطراب رواني در نوجوانان موثر باشد.

محققان با بررسي ده‌ها گزارش، مطالعه و نظرسنجي منتشر شده دريافته‌اند كه در بروز بيماري‌ها و نگراني‌هاي بهداشت رواني و همه گير در بين نوجوانان مطرح است.

آنها تاكيد كردند كه تعداد نوجواناني كه به دلايل مشكلات رواني بستري شده‌اند و يا در شرف بسياري شدن هستند رو به افزايش بوده و خودكشي به دومين عامل مرگ و مير نوجوانان كانادايي تبديل شده است.

در اين بين تعداد نوجوانان انتاريويي كه دچار مشكلات روحي هستند از ۲۴ درصد در ۲۰۱۳ به ۳۹ درصد در سال ۲۰۱۷ افزايش يافته است.

بنابر تحقيقات اين متخصصين، در دهه گذشته ميزان روان پريشي نوجوانان آمريكايي و آمريكاي شمالي با افزايش استفاده از تلفن‌هاي هوشمند و رسانه‌هاي اجتماعي رابطه داشته است.


در طي ۲۰۱۳ تا ۲۰۱۷ همچنين تعداد نوجواناني كه روزانه ساعت يا بيشتر براي رسانه‌هاي اجتماعي سر و كار داشتند نيز تقريبا دو برابر شده و از ۲۴ به ۳۰ درصد افزايش يافته است.

گروه SickKids در اين رابطه معتقد است كه محققان ثابت كرده‌اند كه بين استفاده از رسانه‌هاي اجتماعي در نوجوانان و موضوعات بهداشت رواني آنها رابطه وجود دارد .

اين تحقيقات نشان مي‌دهد نوجوانان كه وقت بيشتري را در فيس بوك مي گذرانند نسبت به همسالان خود حسادت مي ورزند و سطح رضايت شان از زندگي پايين تر است در حالي كه افرادي كه وقت كمتري را در اين رسانه هاي سپري مي كنند بيشتر به ورزش گرايش داشته، با مردم تعامل دارند و احساس خوشبختي و رضايت خاطر بيشتري دارند و از اعتماد به نفس بالاتري برخوردارند.

تاثير رسانه‌هاي اجتماعي بر خواب
بنابر اين تحقيقات رسانه‌هاي اجتماعي بر كيفيت خواب نوجوانان نيز تاثير مي گذارد و استفاده زيادي از اين رسانه ها احتمال سوء استفاده جنسي اينترنتي را از آنها افزايش مي دهد.

بنابر اين تحقيق استفاده بيش از يك تا دو ساعت در روز براي نوجوانان مي تواند مشكل ساز باشد.

با اين وجود اين تحقيق به معني مجكوميت تمام رسانه هاي اجتماعي نيست از جمله محققان خاطر نشان كرده اند مثلا فيس بوك مزايايي مانند احساس اجتماعي و پشتيباني براي نوجوانان نيز دارد.


چه كساني بيشتر در معرض خطرند؟
بنابر اين تحقيق تمام نوجواناني كه با رسانه‌هاي اجتماعي ارتباط زياد دارند در معرض خطر بروز مشكلات روحي و رواني هستند.

در اين ميان دختران به دليل اينكه عموما روحيه حساسي تري دارند و بيشتر در معرض افسردگي هستند در اين رابطه نيز بيشتر در معرض خطرند.

به گزارش رسانه هدهد، اين محققان پيشنهاد كرده اند كه والدين با نوجوانان خود در رابطه با رسانه هاي اجتماعي و خطرات آن صحبت كنند و به آنها بياموزند چگونه با تلفن‌هاي هوشمند و رسانه هاي اجتماعي كار كنند تا دچار مشكلات رواني نشوند.