شارا - شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران : عكس هفته/ يك چيدمان هنري نور و صدا در كليساي جامع سالسبري
یکشنبه، 4 اسفند 1398 - 19:33 کد خبر:41806
عكس هفته/ يك #چيدمان_هنري نور و صدا به عنوان بخشي از جشن‌هاي ۸۰۰ ساله در #كليساي_جامع_سالسبري 

عكس هفته/ يك چيدمان هنري نور و صدا به عنوان بخشي از جشن‌هاي ۸۰۰ ساله در كليساي جامع سالسبري