شارا - شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران : نحوه ارزيابي پروژه ها
شنبه، 19 بهمن 1398 - 07:13 کد خبر:41645
اگر متوجه شديد كه برخي پروژه ها عملكرد خوبي ندارند، مي توانيد آنها را به طور عميق بررسي كنيد تا تصميم بگيريد كه در آينده چه كار كنيد. علاوه بر اين، براي ارزيابي پروژه هاي موجود مي توانيد معيارهاي مورد استفاده در ابتداي هر پروژه را نيز در نظر بگيريد. 

شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران (شارا)-|| مدير نمونه كارهاي پروژه بايد عملكرد پروژه را در برابر اهدافي كه در ابتدا تعيين شده است، ارزيابي كند.

اين اهداف مي تواند شامل استفاده از منابع، هزينه ها، برنامه و ساير اهداف باشد.

اگر متوجه شديد كه برخي پروژه ها عملكرد خوبي ندارند، مي توانيد آنها را به طور عميق بررسي كنيد تا تصميم بگيريد كه در آينده چه كار كنيد.

علاوه بر اين، براي ارزيابي پروژه هاي موجود مي توانيد معيارهاي مورد استفاده در ابتداي هر پروژه را نيز در نظر بگيريد.

به خاطر داشته باشيد: شما بايد بفهميد كه از ابتداي كار چيزي در پروژه تغيير كرده است يا خير.

 

منبع: francescopecoraro