شارا - شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران : تاثير جهاني شدن بر روابط عمومي
یکشنبه، 13 بهمن 1398 - 08:52 کد خبر:41567
كارآموزان روابط عمومي بايد براي اجراي روابط عمومي اي كه از لحاظ فرهنگي و محلي قابل قبول باشد بر موانع زباني و تفاوت هاي اجتماعي غلبه كنند. تفاوت در نحوه زندگي، رسوم، ارزش ها و فرهنگ ها تنها چالش نيست. جنبه هاي منحصر به فرد محلي، سياسي، اقتصادي و ساختا هاي صنعتي نيز مهم اند.

شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران (شارا)-|| يك فشار اجتماعي كه آينده روابط‌عمومي را تحت تاثير قرار مي دهد جهاني شدن است. هر روز مردم زمين به هم نزديكتر مي شوند. اقتصاد كشورها به صورتي اجتناب ناپذير به هم متصل است. پيشرفت تكنولوژي ارتباطات باعث شده است ما فورا از آنچه در آنسوي جهان اتفاق افتاده است با خبر شويم. پيشرفت حمل و نقل باعث شده است بتوانيد مسيري كه مادربزرگ ها و پدربزرگ ها در طول هفته ها و ماه ها مي رفتند در طول چند ساعت برويد.


با جهاني شدن تجارت بيشترين مخاطباني كه كارآموزهاي روابط عمومي را جذب مي كنند، افرادي از روسيه، چين، هند، آمريكاي لاتين و اروپا هستند.

 

كارآموزان روابط عمومي بايد براي اجراي روابط عمومي اي كه از لحاظ فرهنگي و محلي قابل قبول باشد بر موانع زباني و تفاوت هاي اجتماعي غلبه كنند. تفاوت در نحوه زندگي، رسوم، ارزش ها و فرهنگ ها تنها چالش نيست. جنبه هاي منحصر به فرد محلي، سياسي، اقتصادي و ساختا هاي صنعتي نيز مهم اند.


اين نيروها در تركيب با هم به ما حسي از به هم پيوسته بودن داده است. اين امر، جهاني از فرصت ها را بر متخصصان روابط عمومي گشوده است. هدف قرار دادن مخاطبان و مطالعه درباره آن ها از هميشه آسان تر است. جهاني شدن همچنين باعث شده است كارآموزان روابط عمومي با چالش هايي روبرو شده و تصميمات سختي بگيرند.

 

به لطف دسترسي جهاني به ارتباطات ديجيتال، اكنون بحران مي تواند فورا گسترش يابد. اينترنت موجب شده است هر كس با هدفي كه در ذهن دارد يك ناشر شود. براي سازمان ها شناسايي تهديدهاي احتمالي سخت تر شده است.


چين بازاري در حال رشد است كه تحت تغييرات سياسي، اجتماعي و صنعتي انقلابي قرار دارد. چين در سال 1978 مجددا به روي بازارهاي غربي باز شد. رشد فرصت هاي تجاري در چين خارق العاده بوده است. با وجود فساد و مقررات دولتي، شركت هاي آمريكايي و اروپايي، بازار چين را پذيرفته اند.

 

هر شركت براي اينكه كار خود را به نحو احسن انجام دهد بايد رسوم محلي و قوانين دولتي را بداند. در چين، در تمام بخش هاي سيستم هاي تجاري، اجتماعي و رسانه، نفوذ شخصي مهم است. مثلا اگر يك كارآموز روابط عمومي بخواهد خبري منتشر كند ممكن است لازم باشد خبرنگاران را شخصا بشناسد.


بعضي كارآموزان روابط عمومي جهاني شدن را به شكل يك فرصت مي بينند و برخي ديگر به عنوان تهديد و بعضي هر دو.

 


نويسنده: برايان گوتسمن
مترجم: حنانه باقريان

منبع:
https://www.business2community.com/public-relations/how-globalization-has-affected-public-relations-02278840

منبع مرجع: شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران (شارا)