شارا - شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران : فراخوان مقاله "چهارمين رخداد ملي بررسي مسائل و چالش هاي روابط عمومي ايران"
سه شنبه، 29 بهمن 1398 - 16:15 کد خبر:41546
همزمان با روز ملي ارتباطات و روابط عمومي، «چهارمين رخداد ملي بررسي مسائل و چالش هاي روابط عمومي ايران» با موضوع "مسئوليت اجتماعي"، 29 ارديبهشت ماه 1399 برگزار مي شود.

 

چهارمين رخداد ملي بررسي مسائل و چالش هاي روابط عمومي ايران
29 ارديبهشت 1399 - تهـــران

با موضوع: مسئوليت اجتماعي


سازمانها و شركت ها بايد مسئوليت اجتماعي (CSR) را به عنوان بخشي از روند مداوم ايجاد ارزش طولاني مدت ببينيد. هر كاري كه انجام مي شود بايد به بهبود شهرت شركت و سازمان كمك كند و همه مشتريان و ذينفعان را ترغيب كند تا در كنار موسسه و از آن حمايت كنند. موسسه اي كه از جامعه خود سوءاستفاده مي كند و مردم را ناديده مي گيرد نه تنها بي اعتبار و رسوا مي شود بلكه شهرت خود را از دست داده و از چرخه حيات نيز خارج و سرانجام نابود مي شود.

محورهاي رخداد

- مسئوليت اجتماعي شركت، ارزش دارايي تجاري و مزيت رقابتي

- معيارهاي نامرئي و برخورد فرآيند مسئوليت اجتماعي با ارزش هاي اخلاقي
- ارتباطات مسئوليت اجتماعي
- اهميت و نقش روابط عمومي در ارتقاء و پايداري CSR
- تدوين، اجرا و توسعه استراتژي، برنامه و كمپين CSR
- محدوديت هاي گزارش دهي CSR و نقش روابط عمومي

- جوامع محلي، روابط عمومي و مسئوليت اجتماعي

- مسئوليت اجتماعي در ايران: مطالعات، تجربه ها، شواهد و ديدگاه ها

- مسئوليت اجتماعي: آينده روابط عمومي و تجارت

 

جوايز
جوايز مسئوليت اجتماعي پايدار به دنبال شناسايي و معرفي بهترين اقدامات و ابتكارات پايداري است. هدف دبيرخانه رخداد روابط عمومي اين است كه از كساني كه نوآوري واقعي را در پايداري سازمان ها و شركت ها به نمايش مي گذارند و كساني را كه پايداري را در قلب مشاغل خود به كار مي گيرند، معرفي كرده و به آنها پاداش دهد.

 

جوايز بالقوه حرفه شما مي تواند شامل موارد زير باشد:

- نشان عالي مسئوليت اجتماعي

- جايزه عالي CSR
- جايزه سال CSR

- جايزه مسئوليت اجتماعي پايدار
 

دبيرخانه رخداد روابط عمومي معتقد است كه اين جوايز نه تنها باعث مي شود تجارت خوب حس شود بلكه الهام بخش براي موج بعدي ايده هاي نوآورانه و راهبردهاي خلاقانه است.

علاقمندان به حضور در اين بخش، مي توانند سوابق و مستندات خود را به نشاني دبيرخانة ارسال نمايند.

ويژه نامه رخداد
به همين مناسبت ويژه نامه اي با موضوع "مسئوليت اجتماعي" منتشر مي شود كه علاقمندان مي توانند ضمن اراية نظرات ارزشمندشان در قالب هاي مختلف، در انتشار آن مشاركت نمايند.

چهارمين رخداد ملي بررسي مسائل و چالش هاي روابط عمومي ايران از مشاركت سازمان ها و شركت ها در برگزاري اين رويداد علمي استقبال مي كند.

راه هاي تماس
تلفن هاي دبيرخانه: 77 ـ 88617576
دورنگار: 88602308
وب سايت: www.irancpr.ir | www.shara.ir
پست الكترونيك: kargozar80@yahoo.com
تلگرام: https://telegram.me/sharaPR