شارا - شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران : 11 پيام كنفرانس روابط عمومي 1398
چهارشنبه، 2 بهمن 1398 - 23:46 کد خبر:41463
شانزدهمين كنفرانس بين المللي روابط عمومي ايران، با شعار «مديريت و برنامه ريزي» با تاكيد بر «ايده پردازي و تجربه محوري» و با مشاركت و همكاري دانشگاه هاي مختلف، سازمان ها و نهادهاي مرتبط، استادان، پژوهشگران، مديران، كارگزاران و علاقه مندان به اين حوزه مهم ارتباطي، در شرايطي در 23 دي ماه سال جاري برگزار شد كه حوزه مديريت و برنامه ريزي يكي از مهمترين حوزه هاي چالشي روابط عمومي هاست كه مي تواند با بهره برداري از ايده هاي نو و تجربه هاي زيسته كمبودها و كاستي ها را مرتفع سازد.شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران (شارا)-|| شانزدهمين كنفرانس بين المللي روابط عمومي ايران، با شعار «مديريت و برنامه ريزي» با تاكيد بر «ايده پردازي و تجربه محوري» و با مشاركت و همكاري دانشگاه هاي مختلف، سازمان ها و نهادهاي مرتبط، استادان، پژوهشگران، مديران، كارگزاران و علاقه مندان به اين حوزه مهم ارتباطي، در شرايطي در 23 دي ماه سال جاري برگزار شد كه حوزه مديريت و برنامه ريزي يكي از مهمترين حوزه هاي چالشي روابط عمومي هاست كه مي تواند با بهره برداري از ايده هاي نو و تجربه هاي زيسته كمبودها و كاستي ها را مرتفع سازد.
 

نفوذ در قلب مخاطبان

كار روابط عمومي تاثيرگذاري بر انديشه، جهان بيني و مغز انسانهاست كه كار فاخري است. روابط عمومي ها به دو شيوه بايد عمل كنند:

 

 در مرحله نخست تسخير انديشه عقلاني مخاطب و سپس نفوذ در قلب مخاطبان است.

 

ارتباطات عقلاني شكننده است، اما نفوذ در قلب مخاطبان پايدار و ممتد است؛ بنابراين هنر بزرگ روابط عمومي ها نفوذ در قلب مخاطبان خود است. در كار روابط عمومي از استدلال عقلي به سراغ استدلال عاطفي حركت كنيد تا در اعماق قلب انسان ها جاي گيريد.

 

روابط عمومي هوشمند، توانا و پويا، اساس زندگي اجتماعي و اساس حركت جامعه خواهد بود. (پروفسور باقر ساروخاني، پدر علم جامعه شناسي اتباطات)

ايجاد «جريان گفتماني» مداوم با جامعه
روابط عمومي بدون تعامل فعال و هدفمند نمي تواند از رشد مناسب برخوردار شود. روابط عمومي‌ها يك ارگان واحدي هستند كه فعاليت هاي آنان نيازمند انسجام، همكاري و آرمانگرايي واقع بينانه است. اين وضعيت بدون نوعي از «تعامل دائمي» ميان همديگر امكان‌پذير نيست.

 

روابط عمومي ها بدون تبادل ايده‌ها، انديشه‌ها، سياست‌ها، برنامه‌ها و محصولات خود ميان خود و مهمتر از همه ميان خود و جامعه نمي توانند به بالندگي و پيشرفت واقعي برسند. تبادل اطلاعات در هر زمينه همراه با نمونه‌هايي از تجربيات كسب شده بخصوص با مردم يك اقدام مهمي است كه مي تواند روابط عمومي‌ها را در يك «جريان گفتماني» مداوم با جامعه قرار دهد. اين جريان گفتماني، خود حيات‌دهنده روابط عمومي‌هاست. (دكتر حسن بشير استاد تمام دانشگاه امام صادق (ع) و دبير كميته علمي كنفرانس روابط عمومي)

باز مهندسي روابط عمومي
فهم مديريت يكپارچه روابط عمومي جديد مستلزم فهم ظرفيت هاي جديد روابط عمومي در كنار ظرفيت هاي پيشيني روابط عمومي و در عين حال باز مهندسي روابط عمومي بر مبناي تغيير در نظام هاي مديريت و بوجود آمدن روش هاي مديريت جديد و همچنين توجه به انسان جديد در پرتو تحولات شناختي و عملكرد جامعه انساني است.

مديريت يكپارچه روابط عمومي در معناي پارادايمي خود ناظر بر الگوواره دو فضايي است كه ريشه در:

 1) روابط عمومي چهره به چهره و فيزيكي

و 2) روابط عمومي هوشمند، مجازي و رقومي دارد كه يك نوع عملكرد فرامحلي، جهاني و ادامه دار و در عين حال منعطف براي متمايل به بي نهايت تغيير را ظرفيت سازي مي كند. (دكتر سعيد رضا عاملي استاد گروه ارتباطات و مطالعات آمريكاي دانشگاه تهران و دبير شوراي عالي انقلاب فرهنگي)

 

حل مسئله
در نگاهي تازه و معاصر به ساحت روابط‌عمومي در سازمان ها بايد اذعان كرد كه روابط عمومي سامانه هشدار سريع راهبردي، رصدخانه و چشم هميشه بيدار سازمان هاست؛ سازمان هايي كه در عصر عدم قطعيت و محيط هاي آشوبناك معاصر با چالش ها و مسائل نوپديد و بي سابقه اي دست به گريبان هستند. سازمان ها و نهادها همواره از تجارب و تخصص هاي خود براي رويارويي با چالش ها و دشواري ها بهره گرفته اند؛ در محيط هايي كه پويايي فزاينده اي نداشته است و تغييرات تدريجي و كنترل پذير بوده اند، سازمان و روابط عمومي آن با بهره گيري از تجارب پيشين، دشواري ها و مسائل را بر پايه الگويي خطي، تناوبي و تكرار پذير، مديريت مي كردند.


افزايش سرعت تغيير و شتاب گيري تحولات موجبات آن را فراهم ساخته است كه بسياري از پارادايم ها، پندارها و روش شناسي هاي سنتي در سراشيب زوال و ترديد قرار گيرند. ديگر نمي توان مسايل و موضوعات نوپديد را با روشهاي سنتي گذشته حل كرد، زيرا سازمان ها در درك و فهم موضوعاتي كه از آن تجربه اي ندارند، عاجز هستند.

 

 ناپيوستگي ها، شوك ها و شگفتي ها بيش و پيش از آن كه نيازمند وجود تجربه و دانش سازماني باشند، محتاج توانايي سازمان ها و كاركنان به حل خلاقانه مسأله هستند. به ديگر عبارت، دنياي مديريت و به تبع آن، دنياي روابط عمومي از رويكردي كه اصطلاحاً آن را "روند – بنياد" مي ناميم گذر كرده و پاي به عرصه اي نهاده است كه مي توان آن را "رويداد – محور" ناميد. (دكتر سعيد خزائي استاد تمام دانشگاه تهران)

تحليل رفتارها
ضرورت بكارگيري اصول و فنون روانشناسي براي درك و فهم ريشه هاي رفتاري انسان ها اهميت زيادي دارد. وضعيت پوشش، حالت بدن و هيجان هاي بروز داده شده در حيطه شناختي قرار مي گيرند كه مناسب با نظام ارزش هاي هر شخص مي توان نسبت به انتخاب پيام هاي مناسب هر گروه اقدام كرد.


همه افراد داراي نظام ارزشي هستند كه براي نفوذ در آن لازم است با تكنيك هاي روانشناسانه نسبت به درك صحيح و شناخت واقعي از آن آگاه شويم.


تكنيك هايي وجود دارد كه با تكيه بر آنها، رفتار مخاطب بطور دقيق مورد واكاوي و بررسي قرار مي گيرد. (دكتر كامبيز كامكاري روانشناس و عضو هيئت علمي دانشگاه آزاد اسلامي)


عمق بخشيدن به يادگيري ماشيني
در دنياي تجارت درباره يادگيري ماشيني، يادگيري عميق و پردازش طبيعي زبان چيزهاي زيادي مي شنويم اما اين ها همه انواع هوش مصنوعي هستند. پس اين ها همه زير يك چتر قرار مي گيرند.


قرار نيست رهبران متفكر زيادي را پيدا كنيد كه تخصص شان ارتباطات و هوش مصنوعي است. واقعا تعداد زيادي از آنها وجود ندارد. در نتيجه ما تمايل داريم به بيرون از صنعت روابط عمومي نگاه كنيم. به متخصصاني نگاه مي كنيم كه در رشته هاي ديگر نوآوري مي كنند و نتيجه مي گيريم اين چه نتيجه اي بر روابط عمومي مي تواند داشته باشد.


يكي از مشكلات هوش مصنوعي اين است كه اطلاعات زيادي مي خواهد. مردم فكر مي كنند مي توانند چيزي را تحويل هوش مصنوعي بدهند و در يك چشم به هم زدن و به طور معجزه آسايي چيز بهتري تحويل بگيرند. اما اينطور نيست. اين تكنولوژي روابط عمومي بهتر در بسياري موارد است. اين ممكن است مشكلاتي را حل كند كه ما نمي توانستيم در گذشته حل كنيم اما همچنان مشكلات تجارتي وجود دارد كه بايد حل شود. (پل روتزر بنيانگذار موسسه هوش مصنوعي بازاريابي)

استفاده از فرصت هاي ارتباطي درون سازماني
در بسياري از سازمان هاي دولتي و خصوصي، الگوي مناسب براي مديريت ارتباطات وجود ندارد در حالي كه ارزشيابي عملكرد بر مبناي مدل هاي علمي مي تواند اطلاعات جامعي از وضعيت موجود ارتباطات در اختيار برنامه ريزان و عاملين تحول سازماني قرار دهد.

 

آسيب شناسي ارتباطات سازماني يكي از گونه هاي آسيب شناسي در منابع انساني است كه به مطالعه ظرفيتها و توانايي هاي گيرنده و فرستنده، كانال هاي اطلاع رساني، فرايند و قوانين و فرصت هاي ارتباطي در درون يك سازمان يا شكل گيري و مديريت ارتباط با مشتريان و ذي نفعان در بيرون از سازمان بصورت مستقل يا يكپارچه مي پردازد.


وجود ارتباطات موثر و صحيح در سازمان همواره يكي از اجزاي مهم در موفقيت مديريت به شمار مي آيد. زيرا از طريق تجربه ثابت شده است كه اگر ارتباطات صحيحي در سازمان نباشد، گردش امور مختل شده و كارها آشفته مي شود. از طرفي به زعم انديشمندان، ريشه بسياري از كج فهمي ها و مشكلات سازماني ناشي از فقدان ارتباط موثر است و رفع اين مشكل نيازمند حل مشكلات ارتباطي و اصلاح الگوي ارتباطي خواهد بود. (دكتر احمد يحيايي ايله اي، مدرس و مشاور روابط عمومي)

استفاده برنامه ريزي شده از مناسبت هاي ملي و مذهبي

فعاليت هاي روابط‌عمومي همواره سنجيده، هدفمند و برنامه ريزي شده است. برنامه ريزي به اقداماتي گفته مي شود كه با انجام آنها مي توان رويدادها و فعاليتهاي يك كمپين و روابط بين آنها را شناخت و زمان، منابع، مواد و تاكتيكها را بر اساس معيارهاي كمي و كيفي پيش بيني، برآورد و اصلاح كرد.


مديريت زمان در حوزه كمپين از اصلي ترين عوامل تاثيرگذار بشمار مي رود كه روابط عمومي ها بايد با حساسيت بيشتري به آن نشان دهند.


روابط عمومي ها لازم است نگرش عميقي نسبت به مفهوم و انواع زمان در يك كمپين و رابطه آن با هر يك از عناصر اصلي برنامه ريزي كمپين يعني مخاطبان، پيام، رسانه ها، نيروي انساني و بودجه داشته باشند.

 

در تقويم رسمي كشور ما، روزها و ايام مناسبتي بسياري را شاهد هستيم كه فرصت خوبي رابراي آغاز كمپين ها فراهم آورده است. (دكتر حسين افخمي، مدير گروه آموزشي روابط عمومي دانشگاه علامه طباطبايي)

تزريق خلاقيت و نوآوري در فعاليت هاي ريز و درشت روابط عمومي
هر چند رسيدن به ايده هاي ناب و تاثيرگذار، دشوارترين بخش روند و فرايند خلاقيت و نوآوري است اما همكاري مشترك بين مديران و كارشناسان روابط عمومي، نه تنها ما را در جريان ايده هاي خلاقانه اين حوزه قرار مي دهد بلكه زمينه را براي يادگيري تجربيات بيشتر و كشف راه هاي جديد فراهم مي كند.


با بها دادن و فراهم كردن محيطي براي انعكاس فعاليت هاي نوآورانه و خلاقانه ما مي توانيم از يكديگر پشتيباني و تشويق دريافت كنيم و اين امر باعث افزايش اعتماد به نفس شاغلان هنرهشتم در نوآوري و به اشتراك گذاشتن ايده هاي جديد در زمينه هاي مختلف روابط عمومي مي شود.


اين كار ارزشمند مستلزم تسهيل ايجاد و بسط بسترهاي لازم تعامل شخصي و حرفه اي شاغلان روابط‌عمومي است. اگر شاغلان روابط عمومي، آموزش مهارتهاي كاربردي را در قالب ارايه ايده ها و الگوهاي كاربردي و ساير گونه هاي جديد تعامل كه منبعث از خلاقيت، نوآوري و تمايز است در دستور كار خود قرار ندهند جايگاه و ارزش واقعي و اعتبار حرفه اي روابط عمومي بيش از پيش از دست خواهد ر فت.


ما بايد با تزريق نيروي خلاقيت و ايده پردازي در بخش هاي مختلف روابط عمومي بويژه در عرصه هاي معرفتي و ابزاري و همچنين فعاليت هاي روزانه، وجه تمايز كاري كه انجام مي دهيم را پيدا كنيم و از رويه هاي معمول فاصله بگيريم و اگر چنين كاري كرديم قطعا به نتيجه دلخواه كه "ايجاد نقطه عطف" است نيز مي رسيم. (مهدي باقريان، رييس انجمن متخصصان روابط عمومي)

 

ارزش آفريني براي ذينفعان و پاسخگويي شفاف به انتظارات ايشان
 در فضاي كسب و كار كنوني با جهاني شدن و سهولت بيشتر در نقل و انتقال و قابليت دسترسي و استفاده رو به رشد ارتباطات لحظه اي، باعث شده است كه افراد و سازمان‌ها در اقصي نقاط جهان، راحت‌تر از تصميمات و اقدامات يكديگر آگاه شده و از يادگيري شيوه هاي جديد انجام فعاليت ها و حل مشكلات بهره مند گردند.


همچنين اين عوامل باعث شده تا افراد و رسانه‌ها به آساني و با سرعت و دقت بيشتر؛ موفقيت‌ها، شكست ها، كجرويها، اعتبار و محبوبيت سازمان‌ها و بنگاه‌ها را ارزيابي و مقايسه نمايند. لذا حفظ نام و برند سازماني بيشتر از هر زمان ديگري ارزشمند شده و به عملكرد سازمان در جنبه هاي گوناگون اقتصادي، انساني، زيست محيطي و جامعه گره خورده است. همچنين ارزش آفريني براي ذينفعان و پاسخگويي شفاف به انتظارات ايشان بيش از هر زمان ديگري احساس مي شود.

 

 چراكه سازمان‌ها با تكيه بر امكانات موجود در جامعه به اهداف خود مي‌رسند لذا ضروري است اقدامات سازمان‌ها، منافع و دستاوردهايي نيز براي جامعه داشته باشد. يا به عبارت ديگر، منافع در سازمان‌ها به گونه‌اي طراحي شوند كه مردم جامعه، بيش از هزينه‌اي كه پرداخت كرده‌اند از سازمان‌ها سود ببرند و به تعبيري سازمان‌ها علاوه بر سود آفريني، ارزش‌آفريني هم داشته باشند.


بي ترديد، روابط‌عمومي و نقش موثر و فعال آن، پيشران اين تغيير و تحولات بنيادين است تا در كنار مديران استراتژيست و كاركنان تلاشگر، براي دروني كردن پايه هاي اصلي مكتب يادگيري مديريت در تفكر و رفتار منابع انساني سازمان (شامل تفكر سيستمي، مدلهاي ذهني، آرمان مشترك، يادگيري تيمي و قابليتهاي شخصي)، به عنوان زمينه اصلي براي تجلي قابليتهاي بالقوه نامحدود ايشان، همت خود را مصروف نمايد. (مهندس شاكر خفايي رئيس روابط عمومي و امور بين الملل شركت پالايش نفت تبريز)

 

توليد پيام هاي اثربخش با استفاده از تصوير و ارتباطات بصري
 ارتباط بصري از طريق زبان هاي گرافيكي يا نشانه ها مدتهاست كه در بين انسانها با پيشينه ها و فرهنگ هاي مختلف و در دهه هاي اخير بين انسان و ماشين انجام شده است. در دنياي ديجيتالي امروز، اطلاعات بصري به طور معمول با استعاره هاي مختلفي كه معمولاً در زندگي روزمره بكار مي رود مورد استفاده قرار مي گيرد تا درك سريع و تجزيه و تحليل آسان را در طي فرآيند ارتباطات تسهيل كند.


ارتباطات اطلاعات بصري به طور كلي شامل تجسم اطلاعات، رابط هاي گرافيكي كاربر، تجزيه و تحليل بصري و زبانهاي بصري است. اطلاعات بصري به طور فزاينده اي براي تسهيل ارتباطات بين انسان و انسان از طريق اينترنت و دستگاه هاي تلفن همراه مورد استفاده قرار مي گيرد.


تحقيقات و آمارها نشان مي دهد يك فرد معمولي در هر ماه تقريبا 32 فيلم تماشا مي كند و هنگامي كه كسي يك ويدئو را تماشا مي كند، درك خود را 74 درصد افزايش مي دهد. اين ها بعضي از دلايل ساده براي شروع استفاده از ويديو و ساير ابزارهاي بصري در سال هاي گذشته در حوزه روابط عمومي هستند. اگر روابط عمومي ها بخواهند پيام هاي اثربخشي توليد كنند، بايد در مورد تصوير و ارتباطات بصري نيز آموزش ببينند.

 

 

منبع مرجع: شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران (شارا)