شارا - شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران : معاون سياسي، امنيتي و اجتماعي استانداري هرمزگان: روابط عمومي‌ها با خلاقيت و نوآوري عملكرد دستگاه هاي اجرايي را اطلاع رساني كنند
چهارشنبه، 29 آبان 1398 - 22:20 کد خبر:40867
معاون سياسي، امنيتي و اجتماعي استانداري هرمزگان گفت: روابط عموميها نيازمند خلاقيت و نوآوري در راستاي اطلاع رساني عملكرد دستگاه هاي اجرايي هستند.


 شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران (شارا)-|| معاون سياسي، امنيتي و اجتماعي استانداري هرمزگان گفت: روابط عموميها نيازمند خلاقيت و نوآوري در راستاي اطلاع رساني عملكرد دستگاه هاي اجرايي هستند.
 
 به گزارش ايلنا به نقل از شارا از هرمزگان، سعيد ناجي در نشست با اعضاي شوراي هماهنگي روابط عمومي هاي استان هرمزگان، عنوان كرد: روابط عمومي هاي دستگاه هاي اجرايي بايد جايگاه واقعي خود را پيدا كنند و بتوانند نقش خود در قبال مجموعه را به درستي ايفا كنند.
 
 وي اضافه كرد: روابط عمومي‌ها بايد بتوانند دستاوردها و عملكرد مجموعه خود و به تبع آن دولت را به جامعه منعكس كنند كه انتظار مي‌رود بسيار بهتر از اين عمل كنند.
 
 ناجي خاطرنشان كرد: چنانچه روابط عمومي‌ها در جاي خود قرار گيرند و از وظايف خود به درستي آگاه باشند مي توانند بار بسياري از مشكلات را از دوش دولت بردارند.
 
 وي تصريح كرد: روابط عمومي ها نيازمند خلاقيت و نوآوري در راستاي اطلاع رساني عملكرد دستگاه هاي اجرايي هستند.
 
 معاون سياسي، امنيتي و اجتماعي استانداري هرمزگان تاكيد كرد: آگاهي بخشي به جامعه از عملكرد دستگاه هاي اجرايي استان از وظايف ذاتي روابط عمومي ها است.
 
 وي اضافه كرد: بسياري از مديران و دستگاه ها فعاليت و عملكرد موثري در توسعه استان و افزايش اشتغال در جامعه داشته اند كه به دليل عدم اطلاع رساني مناسب از سوي روابط عمومي ها، مردم از آنها مطلع نشده اند.
 
 وي تاكيد كرد: اطلاع رساني به موقع عملكرد دستگاه هاي اجرايي توسط روابط عمومي ها موجب ايجاد اميد در جامعه خواهد شد.
 
 مديركل روابط عمومي استانداري هرمزگان هم در اين نشست به برنامه هاي پيشرو اشاره كرد و گفت: تمامي دستگاه ها موظفند مكاتبات ارسالي در خصوص كنگره ملي۱۵۰۰ شهيد را اجرايي و گزارش آن به روابط عمومي استانداري تا پايان هفته ارسال شود.
 
 در اين نشست دلايل و ضرورت اجراي طرح مديريت سوخت توسط روابط عمومي شركت پخش و پالايش فرآورده هاي نفتي استان تشريح شد.