شارا - شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران : روابط عمومي از بازاريابي محتوا چه سودي مي برد؟
یکشنبه، 19 آبان 1398 - 08:02 کد خبر:40727
هيچ كس به اندازه متخصصان روابط عمومي نمي داند كه چگونه با مخاطبان صحبت كند. ما اهداف شركت و چشم انداز رسانه ها را درك مي كنيم و آنها به ما در تبليغ شركت خود بدون فروش زياد كمك مي كنند. ما همچنين مرز عالي بين ارايه و فروش را درك مي كنيم و منابع مورد نياز مخاطبان و موقعيت يابي نام تجاري را به خوبي با اهداف بازاريابي همسو مي كنيم تا كارايي بهتر و مفيدتري ايجاد كنيم. 

شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران (شارا)-|| صنعت روابط عمومي هميشه يك تجارت مبتني بر متن بوده است.


پيام هاي كليدي، رويدادها و كلماتي كه ما در صفحه براي گزارش دهندگان، تحليلگران و مصرف كنندگان قرار مي دهيم، همگي براي پوشش اخبار فوق العاده مهم هستند. اما هرچه مخاطبان ما به سمت محيطي با ذهنيت ديجيتالي اول حركت كنند، توانايي متن تأثير قابل توجه را كاهش مي دهد. امروزه خبرنگاران تمايلي به بلوك متن ۲ هزار كلمه اي ندارند. آنها به دنبال همتايان چندرسانه اي هستند؛ رسانه هاي تعاملي، تصاوير و فيلم ها؛ كه محتواي اخبار آنها را پشتيباني مي كنند. دارايي هاي چندرسانه اي زماني به عمق دست پيدا مي كنند كه ۵۰۰ كلمه متني براي گفتن يك داستان كامل كافي نباشد.


ترديد صنعت روابط عمومي در پذيرش اين واقعيت معقول است زيرا بيشتر مخاطبان ما نويسنده هستند. همتايان ما در سمت بازاريابي، در طي يك دهه گذشته در اين تغيير و تحول به موفقيت عظيم تكيه كرده اند. بازاريابي محتوا؛ يك استراتژي بازاريابي است كه در ايجاد و توزيع محتواي مناسب و ارزشمند براي مخاطبان ايجاد مي شود، غالباً توسط دارايي هاي چندرسانه اي هدايت مي شود و پيش بيني مي شود تا سال ۲۰۲۱ به يك صنعت ۴۱۲ ميليارد دلاري تبديل شود.


بازاريابي محتوا از ساختار داستاني براي ارايه مخاطب خاص با محتوا، ادغام ارزش با روايت جذاب و تصاوير قانع كننده استفاده مي كند. بازاريابي روابط عمومي و محتوا بر اساس همان پايه ساخته شده است؛ درك نيازها و اهداف مخاطب خاص در زماني كه روايتي با نام تجاري منسجم ايجاد مي كند تا پيشنهادات ما را با آرمان هاي آنها تراز كند.


هيچ كس به اندازه متخصصان روابط عمومي نمي داند كه چگونه با مخاطبان صحبت كند. ما اهداف شركت و چشم انداز رسانه ها را درك مي كنيم و آنها به ما در تبليغ شركت خود بدون فروش زياد كمك مي كنند. ما همچنين مرز عالي بين ارايه و فروش را درك مي كنيم و منابع مورد نياز مخاطبان و موقعيت يابي نام تجاري را به خوبي با اهداف بازاريابي همسو مي كنيم تا كارايي بهتر و مفيدتري ايجاد كنيم.


صنعت روابط عمومي قدرت پيام و رسانه را درك مي كند. با اين وجود، توانايي بازاريابي در ادغام آن عناصر با معيارهاي چندرسانه اي و انتسابي همچنان در رابطه با ورودي، تأثير و بودجه استراتژيك ادامه مي يابد.


بياييد يك دقيقه درباره رسانه صحبت كنيم؛ متخصصان روابط عمومي امروز براي چه كساني مي نويسند؟ در گذشته، روابط عمومي متمركز بر رسانه هاي خبري، مطبوعات تجاري، تأثيرگذاران و مخاطبان مالي بود. كانال هاي جستجوي امروز و كانال هاي اجتماعي تغيير كرده اند به گونه اي كه امروزه مصرف كنندگان شاهد انتشار اخبار و محتواي شركت ها هستند.


مصرف كنندگان امروزي، هر روز هزاران پيام مشاهده مي كنند. فضاي خبري به هم ريخته است... هر روز ايجاد روابط با رسانه ها پيچيده تر مي شود.

 

از آنجا كه خط بين روابط عمومي و بازاريابي همچنان محو مي شود، براي سازمان ها در هر اندازه بسيار مهم است كه درك كنند كه اين دو بخش مي توانند با هم همكاري كنند تا ابتكارات اصلي برند را بر عهده بگيرند.


بهترين داستان هاي شركتي وقتي تيم هاي بازاريابي و روابط عمومي براي ايجاد يك داستان، ساختن دارايي ها و ايجاد معيارهاي قابل رديابي با يكديگر همكاري مي كنند، ظهور مي كنند.


تيم هاي روابط عمومي با درك و استفاده از استراتژي ها، ابزارها و معيارهاي موجود در موتورهاي پيشرو در بازاريابي، مي توانند قدم ديگري را براي شكسته شدن سيلوهايي كه اين دو را در وهله اول حفظ كرده اند، بردارند.

نويسنده: سرنا اهرليچ

مترجم: مريم ميرعبدالحق
منبع: https://www.publicrelationstoday.com

منبع مرجع: شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران (شارا)