شارا - شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران : نشست مديران روابط عمومي دستگاه‌هاي اجرايي استان آذربايجان شرقي برگزار شد
دوشنبه، 13 آبان 1398 - 15:13 کد خبر:40702
نشست مديران روابط عمومي دستگاه هاي اجرايي استان با حضور معاون توسعه فرهنگي و اطلاع رساني سازمان پدافند غيرعامل كشور و مدير كل پدافند غيرعامل استان آذربايجان شرقي برگزار شد.

شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران (شارا)-|| نشست مديران روابط عمومي دستگاه هاي اجرايي استان با حضور معاون توسعه فرهنگي و اطلاع رساني سازمان پدافند غيرعامل كشور و مدير كل پدافند غيرعامل استان آذربايجان شرقي برگزار شد.


به گزارش خبرنگار پايداري ملي، در اين نشست دكتر محبي ، معاون توسعه فرهنگي و اطلاع رساني سازمان پدافند غيرعامل كشور از اهميت نقش رسانه در زمينه پدافند غيرعامل سخن گفت.

وي با اشاره به اين كه در دنياي امروزي شاهد جنگ هاي هيبريدي هستيم، ايجاد آمادگي همه جانبه را جهت مقابله با تهديدات ضروري برشمرد.

معاون توسعه فرهنگي و اطلاع رساني سازمان پدافند غيرعامل كشور در ادامه اظهار داشت: در جنگ هاي اخير شاهد نقش چشمگير رسانه در جنگ ها هستيم و چالش اصلي مربوط به مقابله با شايعات و حملات رسانه اي مي شود.

در اين نشست نيز آقايي مدير كل پدافند غيرعامل استان، اشاعه فرهنگ پدافند غيرعامل توسط اصحاب رسانه را امري مهم برشمرد و تاكيد كرد: كه پدافند غيرعامل بدون رسانه نمي تواند در جامعه نهادينه شود.

وي همچنين افزود: افكار عمومي به عنوان يكي از زيرساخت هاي اجتماعي كشور همواره در معرض تهديد قرار دارد. خبرنگاران و رسانه ها بايستي در راستاي روشنگري و هدايت افكار عمومي كشور گام بردارند.