شارا - شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران : بحران روابط عمومي: چگونه آن را برطرف كنيم؟
سه شنبه، 30 مهر 1398 - 08:09 کد خبر:40538
يك گزارش اخير نشان داد كه ۴۰ درصد مديران معتقد نيستند كه روابط عمومي ارزش خوبي را براي نام تجاري آنها به ارمغان مي آورد. بدون شك وقتي اين مطلب را مي خوانيم، اولين ترس ما اين است كه مردم اعتماد خود را به روابط عمومي به عنوان يك صنعت از دست داده و اين بي اعتمادي در حال گسترش است.


 

شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران (شارا)-||نويسنده| وندي ماركس |||مترجم|مريم ميرعبدالحق|| از قضا، عليرغم اينكه روابط عمومي با طغيان ها و بحران هاي موجود سر و كار دارد، خود با بحران روابط عمومي روبروست. يك مطالعه جديد نشان داد كه تعداد قابل توجهي از مديران معتقد نيستند كه روابط عمومي ارزش خوبي را براي نام تجاري آنها به ارمغان مي آورد. براي مقابله با چنين طرزتفكري چه كاري مي توانيم انجام دهيم؟


قبل از اينكه وحشت كنيد، بياييد به اين موضوع مانند پزشكي نگاه كنيم كه بيمار دارد. بياييد كشف كنيم مشكل چيست، علت اصلي را رمزگشايي كرده و بهترين راه حل را براي شما تجويز مي كنيم.


ابتدا...
بحران: با چه چيزهايي برخورد مي كنيم؟
همانطور كه در بالا ذكر شد، يك گزارش اخير (كه توسط CensusWide انجام و منتشر شده است) نشان داد كه ۴۰ درصد مديران معتقد نيستند كه روابط عمومي ارزش خوبي را براي نام تجاري آنها به ارمغان مي آورد.


بدون شك وقتي اين مطلب را مي خوانيم، اولين ترس ما اين است كه مردم اعتماد خود را به روابط عمومي به عنوان يك صنعت از دست داده و اين بي اعتمادي در حال گسترش است...


حالا كه مي بينيم با چه چيزي سر و كار داريم ... بايد از خودمان اين سؤال را بپرسيم "چرا اين اتفاق افتاده است؟ "ما اين سوال را با پرسش بعدي مطرح خواهيم كرد كه:


ريشه اصلي اين مشكل چيست؟
كمبود آموزش

همان مطالعه نشان داد كه تعداد نسبتاً بيشماري از مديران كسب وكار متوجه نشده اند كه روابط عمومي چيست و با آنچه كه به عنوان روابط عمومي در نظر داشتند، شروع كرده اند. هنگامي كه از آنها سؤال شد، بسياري حدس زدند كه روابط عمومي يك وظيفه عمومي و احتمالا روابط مطبوعاتي يا محافظت از اعتبار است.


اگر آنها تعريف اصلي روابط عمومي را نفهمند و براي چه بوجود آمده است، احتمال دارد آنها نفهمند روابط عمومي چيست و چه كاري انجام مي دهد.


براي برگشتن به سؤال، وقتي از آنها خواسته شد تا كاركردهاي شغلي را كه درك درستي از آنها دارند را نام ببرند، تنها ۱۵ درصد از پاسخ دهندگان، روابط عمومي را در پنج گروه برتر خود ذكر كرده اند و مابقي ۵۸ درصد، افرادي بودند كه تلاش مي كنند تا بفهمند متخصصان روابط عمومي و ارتباطات چه كاري را انجام مي دهند.


و از كساني كه درك خوبي از نحوه عملكرد روابط عمومي داشتند، ۸۰ درصد معتقد بودند كه روابط عمومي ارزش خوبي براي برند آنها ايجاد مي كند. بنابراين بديهي است اگر مديران و مردم در مورد عملكرد روابط عمومي بهتر آموزش مي ديدند، درك بهتري از ارزش آن دريافت مي كردند.


صداي رسانه
بعد از آن، نظر ما به تصويري كه روابط عمومي در بين رسانه ها دارد، جلب مي شود.


بنابراين اغلب وقتي خبرهايي درمورد يك شركت روابط عمومي در رسانه ها منتشر مي شود شاهد چرخش منفي بر روي آن هستيم. وقتي فرد يا شركتي با يك شركت روابط عمومي در مورد موضوعي مشورت مي كند، ما اغلب عباراتي مانند "چرخش روابط عمومي" يا "تور تبليغاتي" را مي بينيم كه اين تصور را ايجاد مي كند كه صنعت روابط عمومي شبيه به يك سيرك است.


البته هركسي كه در روابط عمومي كار كرده يا نتايج آن را ديده باشد، مي داند كه اين درست نيست. اما رسانه ها به جاي برجسته كردن نقش روابط عمومي در آموزش به مردم و بهبود شهرت و ديد، ما را به عنوان گرگهايي گرسنه تبليغ مي كنند كه تنها در شرايطي كه وضعيت نااميد كننده است، به تصوير كشيده مي شوند.


بديهي است كه روزنامه نگاران تصور كمرنگي از صنعت روابط عمومي دارند.


اما از طرف ديگر، متخصصان روابط عمومي نيز در اين نبرد با رسانه ها بي گناه نيستند. اگر يك جستجوي معمولي در گوگل انجام دهيد، درباره دشواري كار با روزنامه نگاران يا ساير مقالات منفي كه توسط افراد مختلف در خصوص صنعت روابط عمومي نوشته شده است، مطالبي پيدا خواهيد كرد.


تا زماني كه اين دو طرف اختلاف نظر دارند، حفظ تصويري روشن براي هر دو طرف سخت تر مي شود.


بنابراين دليل اصلي ما اين است كه، به جاي اينكه با الگوي خود روابط عمومي و كارهايي كه متخصصين روابط عمومي انجام مي دهند، مشكل داشته باشيم، در واقع مشكل عدم درك و آموزش پيرامون فهم روابط عمومي و همچنين روشي كلي است كه رسانه ها از آن براي ترسيم اين صنعت استفاده مي كنند.


اما اين دور از دسترس نيست.

 


منبع: https://b2bprblog.marxcommunications.com
منبع مرجع: شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران (شارا)