شارا - شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران : برگزاري كارگاه آموزشي خبر نويسي در ارشاد خرم آباد
یکشنبه، 14 مهر 1398 - 21:20 کد خبر:40392
در اين كارگاه آموزشي 80 نفر از اصحاب زرسانه و مديران روابط عمومي دستگاههاي مختلف حضور دارند.

شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران (شارا)-|| در اين كارگاه آموزشي 80 نفر از اصحاب زرسانه و مديران روابط عمومي دستگاههاي مختلف حضور دارند.

به گزارش خبرگزاري صدا و سيماي لرستان فتايي سرپرست اداره كل فرهنگ و ارشاد اسلامي لرستان گفت: شركتت كنندگان در اين كارگاه آموزشي با اصول خبر نويسي و اطلاع رساني آشنا خواهند شد.