شارا - شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران : راه هاي درست و نادرست براي نزديك شدن به طنز در محيط كار
چهارشنبه، 20 شهریور 1398 - 08:04 کد خبر:40107
محققان خاطرنشان كردند كه طنز نوعي ارتباطات پر فشار است، زيرا يك مكانيسم فوري و مبهمي از بازخورد را فراهم مي كند: مردم مي خندند يا نمي خندند.


شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران (شارا)-||نويسنده| ربكا ليف |||مترجم|مريم ميرعبدالحق|| كدام نوع طنز هنوز هم كار مي كند و چرا؟ تأثيرات اجتماعي و رواني شوخ طبعي در محل كار چيست؟ پاسخ ها به ما مي گويند كه چه زماني، كجا و چگونه از شوخ طبعي استفاده كنيم.


ملاحظات اوليه براي استفاده از طنز در محيط كار
درك استفاده و سوء استفاده از طنز از اهميت ويژه اي براي كارفرماها، مديران و هر فرد ديگري دارد كه مسئول ايجاد و حفظ فرهنگ سالم در محل كار است. اگرچه طنز مي تواند كارمندان را گرد هم آورد و يك محيط كار آرام تر ايجاد كند، اما در صورت استفاده بي وقفه نيز مي تواند تفرقه افكن و ضد توليد باشد.


طنز در محيط كار موضوع گزارش اخير شركت آموزش آگاهي امنيتي Ninjio است كه مزايا و خطرات طنز در محيط كار را بررسي مي كند. به گفته نينجيو، سه نكته اصلي وجود دارد كه بايد براي استفاده از شوخ طبعي در يك محيط حرفه اي آگاه شويد. اولا، شوخ طبعي بايد مناسب باشد و اين به معني در نظر گرفتن زمينه، مخاطب و ماهيت شوخي است.


دوم ، شركت ها بايد كاملاً از پيامدهاي رفتاري و فرهنگي شوخ طبعي آگاه باشند، كه اگر با آن درست برخورد نشود، مي تواند ظريف و در عين حال عميقا به روحيه آسيب برساند.


سوم، طنز بايد همبستگي سازماني ايجاد كند. حرف هاي كنايه داري كه به كاركنان حمله كرده و آنها را تخريب مي كند، مي تواند منجر به بيگانگي، خصومت و دوري شود. اصلاح طنز مي تواند كارمندان را با هم جمع كند.


وقتي طنز به بيراهه مي رود
براساس مطالعه اي كه در مجله تجارت و روانشناسي منتشر شده است، "طنز شكست خورده، موضوعي است كه خنده دار نيست." محققان گزارش مي دهند كه "اين موضوع نه تتها باعث از بين رفتن مزاياي احتمالي تأثيرات مثبت مانند رفتار مفيد، رفتار اجتماعي، تصميم گيري پيشرفته و خلاقيت مي شود، بلكه ممكن است منجر به اثرات منفي، كاهش عزت نفس و عدم تمايل به ادامه فعاليت در تنظيم مقررات شود."


محققان همچنين خاطرنشان كردند كه طنز نوعي ارتباطات پر فشار است، زيرا يك مكانيسم فوري و مبهمي از بازخورد را فراهم مي كند: مردم مي خندند يا نمي خندند.


مطالعه ديگر نشان داد كه اندكي از اهميت استراتژيك طنز مي تواند با انتقال اعتماد به نفس، شايستگي و كاريزما "وضعيت محيط كار را ارتقا بخشد". نكته منفي اين است كه تلاش هاي طنزآميز باعث مي شود شما را به عنوان يك دلقك" مسخره" قرار دهد؛ كسي كه نبايد او را زياد جدي گرفت.


البته، اين مورد در تمامي موارد از جمله پذيرايي از مخاطبان شما تا احترام گذاشتن به آنها صادق است. همانطور كه ژورنال بين المللي مديريت و سيستم هاي اطلاعاتي توضيح مي دهد: "مهم است كه توجه داشته باشيد هر آنچه را كه يك گروه جمعيتي ممكن است طنز تلقي كنند، ممكن است توسط يك گروه جمعيتي ديگر توهين تلقي شود."


يك محيط پر از طنز حتي مي تواند باعث شود كه كارمندان بيشتر قوانين را زير پا بگذارند: مطالعه اي در سال ۲۰۱۷ در ژورنال آكادمي مديريت نشان داد كه طنز مي تواند "به طرفداران، علامت پذيرش نقض هنجار در محل كار" را بدهد و اين امر مي تواند منجر به رفتارهاي ناهنجار مانند غيبت و انزجار شود. يكي از محققان ابراز نگراني كرد كه طنز بيش از حد يا كنترل نشده مي تواند منجر به "رفتارهاي انحرافي بيش از حد" شود.


تأثيرات مثبت طنز
آخرين باري كه روز كاري خشني داشتيد و يا موضوع خنده داري در محل كار اتفاق افتاده بود را تصور كنيد. شايد يك زنگ خنده در وسط يك جلسه يا يك داستان خنده دار درباره آخر هفته يك همكار بوده باشد.


لحظاتي مانند اينها از يكنواختي كار فراتر مي رود، تنش را تسكين مي دهد و ارتباطات بين مردم را تقويت مي كند. طنز يك بازخواني شيرين است و تأثير آن بر رفاه كارمندان بارها و بارها نشان داده شده است.


به گفته گالوپ، بيش از ۹۰ درصد از كارمنداني كه "مشغول" گزارش دادن هستند، نسبت به ديگر كارمنداني كه "به طور مداوم فعال" هستند، در طول هفته بيشتر "لبخند مي زنند و مي خندند".


شوخ طبعي مي تواند كارمندان را شادتر و كارآمدتر كند، اما اين موضوع يك رويكرد متفكرانه، استراتژيك و احترام آور را مي طلبد. در غير اين صورت، آنچه كه مي تواند به عنوان يك دارايي قدرتمند باشد، مي تواند به سرعت به يك مسئوليت جدي تبديل شود.
 

۳ سپتامبر ۲۰۱۹

منبع مرجع: شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران (شارا)