شارا - شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران : كارگاه آموزشي روابط عمومي و رويكردهاي نوين در توليد محتوا برگزار شد
چهارشنبه، 13 شهریور 1398 - 16:43 کد خبر:40076
واحدهاي روابط عمومي با بهره مندي از ابزارهاي اطلاع رساني ارزان و برخط توان انتقال پيام هاي شان را به انبوه بي شماري از مخاطب به صورت آنلاين دارند، ولي آنچه از اهميت دوچنداني برخوردار شده توليد محتواهايي غني، جذاب و با رويكردي تعاملي و بردبرد با مخاطبان است.

شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران (شارا)-|| كارگاه آموزشي تخصصي “روابط عمومي و رويكردهاي نوين درتوليد محتوا" همزمان و در حاشيه چهاردهمين جشنواره ملي انتشارات روابط عمومي و پنجمين همايش توليد محتوا، در محل مركز همايش هاي سازمان مديريت صنعتي ايران برگزار شد.


به گزارش كميته ارتباطات انجمن، سيدشهاب سيد محسني عضو هيات مديره انجمن متخصصان روابط عمومي و مدرس اين كارگاه ضمن اشاره به اهميت توليد محتوا در عصر حاضر گفت: امروزه با توسعه رسانه ها بويژه شبكه هاي اجتماعي افراد جامعه با چنان حجم وسيعي از اطلاعات و داده روبرو شده اند كه حتي امكان و فرصت لازم را براي تشخيص مناسب وگزينش دقيق اطلاعات مورد نياز در اختيار ندارند و به نوعي در باتلاقي از اطلاعات گرفتار شده اند.


وي افزود: در اين وضعيت شوك آور در توليد و انتشار انواع محتواي توليدي از بي ارزش تا ارزشمند ، محتواهايي بر روي مخاطبان تاثيرگذار است كه از استانداردهاي لازم و حرفه اي برخوردار باشد.


سيد شهاب سيد محسني، نقش روابط عمومي ها را در توليد محتواهاي اثربخش مهم خواند وافزود: واحدهاي روابط عمومي با بهره مندي از ابزارهاي اطلاع رساني ارزان و برخط توان انتقال پيام هاي شان را به انبوه بي شماري از مخاطب به صورت آنلاين دارند، ولي آنچه از اهميت دوچنداني برخوردار شده توليد محتواهايي غني، جذاب و با رويكردي تعاملي و بردبرد با مخاطبان است.


عضوهيات مديره انجمن متخصصان، داشتن ساختار مناسب، بهره مندي از اطلاعات مستدل، به‌روزبودن اطلاعات وداده هاي محتوايي، ساده بودن و قابليت فهم بالاي محتوا توسط گروههاي مخاطب، انتخاب عنوان مناسب و جذاب، استفاده از تصوير، فيلم، صوت، طرح و...، تعاملي بودن و امكان دريافت بازخورد از مخاطب را از مهمترين ويزگي هاي محتواي خوب وموفق بيان كرد.