شارا - شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران : پژوهش، موتور محرك توسعه تبليغات كشور
چهارشنبه، 6 شهریور 1398 - 19:26 کد خبر:39998
سرمايه گذاري فرهنگي و علمي در فعاليت هاي اجرايي حوزه تبليغات و نظام تبليغاتي كشور، ‌خلاقيت و نوآوري در اين عرصه را تضمين مي كند.


 شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران (شارا)-|| سرمايه گذاري فرهنگي و علمي در فعاليت هاي اجرايي حوزه تبليغات و نظام تبليغاتي كشور، ‌خلاقيت و نوآوري در اين عرصه را تضمين مي كند.
 
 احسان اله حجتي مديركل دفتر
 تبليغات و اطلاع رساني با تاكيد بر اين مطلب، افزود: پژوهش هاي كاربردي از جمله مباحثي است كه از گذشته در نظام تبليغاتي كمتر به آن پرداخته شده و دانش موجود نيز درباره مسايل و چالش هاي تبليغات در بسياري موارد، مبتني بر پژوهش هاي ميداني نيست.
 
 حجتي با اشاره به رويكرد اخير دفتر تبليغات و اطلاع رساني براي بهره گيري از يافته هاي پژوهش هاي علمي در آسيب شناسي وضعيت تبليغات بازرگاني كشور گفت: با برخي پژوهشكده ها و دانشكده هاي ارتباطات دانشگاه ها و مراكز علمي معتبر همكاري هاي مشترك آغاز شده است و اميدواريم با استفاده از داده هاي ميداني بررسي چالش ها، بتوانيم با توجه به ملاحظات و نظرات مستند به دست آمده از اين تحقيقات، حيطه هاي حساس عرصه تبليغات را شناسايي كنيم.