شارا - شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران : ضرورت دريافت مجوز سازمان نظم پزشكي براي تبليغات سلامت محور
چهارشنبه، 6 شهریور 1398 - 19:16 کد خبر:39997
نظارت بر تبليغات سلامت محور در رسانه هاي سنتي و مجازي با هدف كاهش چالش ها و جلوگيري از تخلفات و بروز مشكلات در نظام سلامت و درمان كشور انجام مي گيرد.

شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران (شارا)-|| نظارت بر  تبليغات سلامت محور در رسانه هاي سنتي و مجازي با هدف كاهش چالش ها و جلوگيري از تخلفات و بروز مشكلات در نظام سلامت و درمان كشور انجام مي گيرد.

احسان الله حجتي مديركل دفتر تبليغات و اطلاع رساني با اشاره به برخي تبليغات خارج از عرف و هنجارهاي اجتماعي در فضاي مجازي گفت: مسئوليت قانوني همه ي رسانه ها اعم از محيطي، چاپي، راديو و تلويزيون، پايگاه ها و سايت هاي اطلاع رساني اين است كه پس از اطمينان از صدور مجوز لازم براي تبليغات توسط سازمان نظام پزشكي، نسبت به انتشار آگهي اقدام نمايند.

حجتي درباره همكاري حقوقي و عملياتي وزرات فرهنگ و ارشاد اسلامي به عنوان سياست گذار و ناظر تبليغات كشور با ديگر دستگاه ها و سازمان ها در حوزه تبليغات گفت: با توجه به برنامه ريزي ها و هماهنگي ها، تعامل مناسب و نظام مندي با دستگاه هاي اجرايي و نظارتي ايجاد شده تا در چارچوب قوانين و مقررات، دستورالعمل هاي لازم براي شفافيت فعاليت هاي تبليغاتي و حفظ حقوق شهروندان در اين زمينه تدوين و اجرا شود.

مديركل دفتر تبليغات و اطلاع رساني افزود: صدور مجوزهاي قانوني تبليغات پزشكي در فضاي مجازي براي شاغلان اين حرفه اعم از پزشكان يا مراكز درماني با توجه به پروانه فعاليت پزشكي و درخواست متقاضيان در چارچوب قوانين و ضوابط مربوط توسط سازمان نظام پزشكي در سراسر كشور انجام مي شود.


وي تاكيد كرد: هيات هاي انتظامي سازمان نظام پزشكي، دادسراي جرايم پزشكي، مراجع قضايي و پليس فتا مراجع قانوني رسيدگي و برخورد با تخلفات تبليغات سلامت و درمان پزشكي هستند.