شارا - شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران : تاكيد مدير روابط عمومي شركت فرودگاه ها بر نقش رسانه ها در شناساندن صنعت حمل و نقل هوايي
چهارشنبه، 30 مرداد 1398 - 15:45 کد خبر:39931
مدير روابط عمومي شركت فرودگاه ها و ناوبري هوايي ايران در آستانه برگزاري دوره آموزشي مباني هوانوردي در فرودگاه بين المللي تبريز ويژه خبرنگاران بر نقش رسانه ها در شناساندن صنعت حمل و نقل هوايي تاكيد كرد و از برگزاري مستمر اين دوره ها در آينده خبر داد.

شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران (شارا)-|| مدير روابط عمومي شركت فرودگاه ها و ناوبري هوايي ايران در آستانه برگزاري دوره آموزشي مباني هوانوردي در فرودگاه بين المللي تبريز ويژه خبرنگاران بر نقش رسانه ها در شناساندن صنعت حمل و نقل هوايي تاكيد كرد و از برگزاري مستمر اين دوره ها در آينده خبر داد.

به گزارش شارا به نقل از روابط عمومي شركت فرودگاه ها و ناوبري هوايي ايران؛ عباس مسيبي با بيان اينكه صنعت حمل و نقل، صنعتي با تكنولوژي بالا است، گفت: بر اين اساس رسانه ها بايد با اجزاي اين صنعت آشنايي داشته باشند تا بتوانند آن را با همه پيچيدگي هاي خاصش به جامعه معرفي كنند.

وي با اشاره به تغييرات و گسترش قوانين و مقررات در صنعت حمل و نقل هوايي گفت: شناساندن پيچيدگي هاي اين صنعت و سرپا نگه داشتن آن با تكيه بر توان داخلي با وجود تحريم هاي ظالمانه و آشنايي شهروندان با حقوق اجتماعي خود از جمله اهداف برگزاري اين دوره آموزشي است.

مسيبي بر برگزاري مستمر اين دوره ها در آينده تاكيد كرد و گفت: در فاز نخست اين دوره آموزشي كه در تبريز برگزار مي شود، خبرنگاران با مباني هوانوردي آشنا مي شوند.

مدير روابط عمومي شركت فرودگاه ها و ناوبري هوايي ايران ادامه داد: شركت فرودگاه ها نسبت به سازمان هواپيمايي كشوري و بعضي از ايرلاين ها جوان تر است و با توجه به اينكه مقوله يي كاملا تخصصي است، به مراتب كمتر به آن پرداخته شده است كه مي بايست هم از بعد تخصصي و هم از بعد عمومي بيشتر معرفي شود تا خدمات آن براي مردم ملموس باشد.

وي ادامه داد: در سفر دو روزه خبرنگاران طي دور روز آينده، اهميت خدمتگزاري اين صنعت در قالب برگزاري دوره آموزشي مذكور تشريح و اقدامات شركت فرودگاه هاي و ناوبري هوايي ايران اطلاع رساني مي شود.

مسيبي با بيان اينكه شركت فرودگاه ها و ناوبري هوايي ايران در مقوله برندسازي مظلوم واقع شده است، گفت: انتظار ما از رسانه ها اين است تا با اشراف به قوانين صنعت حمل و نقل هوايي گوشه يي از زحمات و خدمات فرزندان اين مرز و بوم را در صنعتي كه در آماج تحريم هاي ظالمانه قرار دارند، منعكس كنند.

گفتني است؛ اين دوره آموزشي توسط استاد محمدصادق ديجوري به مدت 5 ساعت تدريس و در پايان به خبرنگاران گواهينامه آموزشي اهدا مي شود.