شارا - شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران : درس اخلاق روابط عمومي، احترام به "هك بزرگ"
دوشنبه، 28 مرداد 1398 - 12:03 کد خبر:39904
مستند نتفليكس به بررسي عمق رسوايي كمبريج آناليتيكا و پيامدهاي طولاني مدت آن مي پردازد. نويسنده راه حل هاي اساسي براي متخصصان صنعت ارايه مي دهد. مستند "هك بزرگ" پرچم هاي قرمز اخلاقي زيادي را كه متخصصان روابط عمومي بايد به آن بپردازند، برافراشته است.


 

شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران (شارا)-||نويسنده| مايكل وانست |||مترجم|مريم ميرعبدالحق|| مستند نتفليكس به بررسي عمق رسوايي كمبريج آناليتيكا و پيامدهاي طولاني مدت آن مي پردازد. نويسنده راه حل هاي اساسي براي متخصصان صنعت ارايه مي دهد.

اگر فيلم مستند جديد نتفليكس The Great Hack (هك بزرگ) را تماشا نكرده ايد، فورا زماني را تعيين و آن را تماشا كنيد.


اين مستند به مدت دو ساعت به بررسي چگونگي دستيابي گروه بررسي داده هاي كمبريج به اطلاعات خصوصي شهروندان ايالات متحده و انگليس با هدف ايجاد بازاريابي و روابط عمومي در طول دوره راي گيري در مورد برگزيت در سال ۲۰۱۵ و رياست جمهوري سال ۲۰۱۶ مي پردازد.


مستند "هك بزرگ" پرچم هاي قرمز اخلاقي زيادي را كه متخصصان روابط عمومي بايد به آن بپردازند، برافراشته است.


در اينجا پنج مورد از مهمترين ها آورده شده است:
• هنگام تبليغات در رسانه هاي اجتماعي، داده ها و پروفايل ها چه مقدار ارزش دارند؟
در مستند "هك بزرگ" ، شركت بزرگ داده پرداز كمبريج آناليتيكا پروفايل هايي از شهروندان و راي دهندگان را در بريتانيا و ايالات متحده ايجاد كرد تا محتواي شخصي خود را به منظور تاثير بر احساسات آنها نسبت به موضوعات و نامزدها تهيج كند.


اين شركت قادر به دستيابي به داده هاي ۸۷ ميليون نفر بود. اين اطلاعات به موسسه تحليلي كمبريج كمك مي كند تا "رأي دهندگان قابل اطمينان" را شناسايي كند. بنابراين اين شركت وبلاگ ها، وب سايت ها، مقالات، فيلم ها و تبليغات هدفمند را بطور خاص در اختيار آن دسته از راي دهندگان قرار داد، تا زماني كه دنيا آنگونه كه كمبريج آناليتيكا مي خواست آنها را ببينند.


ما به عنوان يك حرفه اي روابط عمومي وظيفه داريم تا ارتباط صادقانه برقرار كنيم. داده هاي استخراج شده كه حريم شخصي افراد را به نفع مشاغل نقض مي كند، بسيار غير اخلاقي هستند. ما به عنوان حرفه اي روابط عمومي بايد بدانيم كه چه مقدار داده براي ذينفعان جمع آوري كنيم و بفهميم كه ارزش اين اطلاعات چقدر است. علاوه بر اين ما بايد به روش هاي استفاده از داده ها توجه كنيم و متوجه باشيم كه سوء استفاده از داده هاي ما نيز غير اخلاقي است.

• آيا ما به عنوان حرفه اي روابط عمومي، هنگامي كه محتواي خاصي را خلق مي كنيم، اخلاق حرفه اي را در نظر مي گيريم؟
پيام اصلي اين مستند اين است كه كمبريج آناليتيكا اطلاعاتي را به كارزارهاي مختلف سياسي داده و با ايجاد پروفايل راي دهندگان براي انتشار پيام هاي ترسناك و ترغيب راي دهندگان به رأي دادن به يك نامزد كمك كرده است.


بخش عمده اي از مطالب ايجاد شده اطلاعات غلط در قالب اخبار و اخبار ويديويي بود. اطلاعات نادرست فروخته شده همان اطلاعاتي بودند كه اكنون ما آن را اخبار جعلي مي دانيم.


ما به عنوان حرفه اي روابط عمومي و مطابق با قوانين اخلاقي انجمن روابط عمومي آمريكا بايد در تمام ارتباطات، صادقانه و دقيق باشيم و از اعمال فريبكارانه خودداري كنيم. ما به سادگي نمي توانيم اطلاعاتي را درباره اطلاعات حساس و خصوصي افراد بدست آوريم تا محتواي ترسناك و فريب دهنده اي را ايجاد كنيم.

• آيا مي توانيم هنگام مواجهه با بحران اخلاقي برخورد كنيم؟
مطابق با اين مستند، كمبريج آناليتيكا به چندين شركت روابط عمومي نزديك شد و همانطور كه جوليان وايتهد مدير عامل سابق كمبريج گفت: "ما با ده ها شركت روابط عمومي بحران صحبت كرديم، آنها به طور دقيق به حرف هاي ما گوش كردند، در مورد آن فكر كردند و وقتي برگشتند، گفتند: "متاسفيم. ما نمي توانيم با برند شما همكاري كنيم." من فكر مي كنم آنها در هر صورت اين كار را مي كردند.


از ديدگاه روابط عمومي اخلاقي، نمايندگي يك شركت درگير در "رسوايي" مي تواند دشوار باشد و زماني به نظر غير ممكن مي آيد كه نمايندگي يك شركت را در زمان رسوايي بدون نقض كد اخلاقي عهده دار باشيم، اما مي تواند اين چنين باشد.

• آيا به عنوان حرفه اي روابط عمومي وظيفه داريم وقتي چيزي به نظر غير اخلاقي به مي رسد، كارفرمايان را مطلع كنيم؟
بريتني كايزر يكي از مهمترين افراد كمبريج آناليتيكا بود كه اطلاعات مربوط به شخص يا سازماني را درگير فعاليت غيرقانوني مي كند. وي با وجود اينكه مي دانست اگر وقايع كمبريج را افشا كند چه اتفاقي مي افتد، اما احساس كرد كه وظيفه اخلاقي دارد تا مردم حقيقت را بدانند.


تحمل آنچه كه درست است مي تواند مشكل باشد، به خصوص وقتي كه ممكن است شغل و معيشت شما در اولويت باشد. اما به عنوان يك حرفه اي در عصر اطلاعات غلط و "اخبار جعلي"، اين بسيار مهم است كه ما شركت هاي خود را در سمت راست اخلاق و اصول اخلاقي قرار دهيم. ما به خودمان، مشتريان و حرفه روابط عمومي، صداقت و درستي مديون هستيم.

• ما به عنوان يك حرفه اي روابط عمومي، آيا به ذي نفعان خود، ارتباط شفاف تر با خصوصيات خوب مديون هستيم؟
در اين مستند، هر بار كه شخصي به يك برنامه شخص ثالث اجازه ورود به حساب رسانه هاي اجتماعي را مي داد، كاربر بايد موافقت مي كرد كه اجازه دسترسي برنامه به پروفايل خود را بدهد. اين امر اجازه مي دهد تا شركتي كه برنامه شخص ثالث را اجرا كرده است (در مورد مستند كمبريج آناليتيكا) به همه اطلاعات شخصي كاربر دسترسي داشته باشد. كاربر به ندرت به آنچه اجازه مي دهد توجه مي كند و حتي اگر پيوند كمي در صفحه شرايط و ضوابط وجود داشت، مردم به اين شرايط توجه نمي كردند.


مطابق با قوانين اخلاقي انجمن روابط عمومي آمريكا، محافظت از اعتماد به نفس يكي از مؤلفه هاي مهم تمرين حرفه اي بودن است. جامعه حق استفاده از حريم خصوصي را دارد و ما به عنوان متخصصان روابط عمومي وظيفه داريم از حقوق مشتريها، مشاغل و ذينفعان حمايت كنيم. برقراري ارتباط صحيح از شرايط و مقررات، بايد در خط مقدم وب سايت ها، صفحات فرود و ساير مناطقي باشد كه اطلاعات شخصي به دست مي آيد.

۱۵ آگوست ۲۰۱۹


منبع مرجع: شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران (شارا)