شارا - شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران : آيا توانايي زنان در انجام چند كار همزمان بيش از مردان است؟
جمعه، 25 مرداد 1398 - 13:23 کد خبر:39861
تاكنون گفته مي‌شد كه زنان بهتر از مردان چند كار همزمان را انجام مي‌دهند. يك محقق آلماني براي سنجش اين كليشه آزمايش‌هايي را روي زنان و مردان انجام داده است. يك عصب‌روانشناس هم نتيجه يافته‌هاي اين محقق را تأييد كرده است.
 شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران (شارا)-|| تاكنون گفته مي‌شد كه زنان بهتر از مردان چند كار همزمان را انجام مي‌دهند. يك محقق آلماني براي سنجش اين كليشه آزمايش‌هايي را روي زنان و مردان انجام داده است. يك عصب‌روانشناس هم نتيجه يافته‌هاي اين محقق را تأييد كرده است.
 
 به گزارش شارا به نقل از وله، در زندگي بارها با كليشه‌هايي روبرو شده‌ايم كه روي قضاوت‌ها و تصميم‌گيري‌هايمان تأثير گذاشته‌اند يا درك و باورمان را نسبت به ديگران، جنس مخالف و حتي خودمان شكل داده‌اند. يكي از اين كليشه‌ها، بحث "مالتي تسكينگ" يا توانايي انجام چند كار به طور همزمان است. كليشه‌ رايج در اين زمينه اين است كه زنان در مالتي تسكينگ (چندوظيفگي همزمان) بهتر از مردان هستند.
 
 پژوهشگران دانشگاه فني آخن مي‌گويند، با سنجش توانايي زنان و مردان در مواجهه با آزمايشي ساده به اين نتيجه رسيده‌اند كه اين كليشه بي‌اساس است. نتايج اين تحقيق در مجله تخصصي PLOS ONE منتشر شده است.
 
 محققان در اين پژوهش ۴۸ زن و ۴۸ مرد را انتخاب كردند و از آنها خواستند واكه‌ها (حروف صدادار) و حروف همخوان (يا بي‌صدا) را كه روي صفحه نمايش نقش مي‌بستند، تشخيص دهند. يك آزمايش ديگر اين بود كه از تست‌شوندگان مي‌خواستند بگويند، اعداد نمايش داده شده، فرد هستند يا زوج. از زنان و مردان شركت‌كننده خواسته مي‌شد گاهي دو تكليف را با هم انجام دهند يا به سرعت توجه خود را از يك حوزه به حوزه ديگر معطوف كنند.
 
 آزمايش‌ها نشان دادند كه از سرعت و دقت هر دو جنسيت، وقتي كه پاي انجام همزمان دو تكليف به ميان مي‌آيد، كاسته مي‌شود. پاتريتسيا هيرش كه هدايت اين پژوهش را بر عهده داشته، مي‌گويد: «هيچ تفاوتي بين دو جنسيت در اين رابطه نديديم. نتايج اين آزمايش كليشه‌اي را كه مي‌گويد، زنان در حوزه مالتي تسكينگ بهتر از مردان عمل مي‌كنند، تأييد نمي‌كند.» هيرش تأكيد مي‌كند كه دست‌كم آزمايش‌هاي انجام گرفته كه هر كدام معرف چالش و توانايي ويژه‌اي هستند، اين تفاوت را تأييد نكردند.
 
 محققان مي‌گويند، در آزمايش‌هاي مشابهي كه در گذشته براي اثبات تفاوت دو جنس در حوزه مالتي تسكينگ انجام شده است، گاه زنان از مردان پيشي گرفته‌اند و گاه مردان از زنان. به اعتقاد محققان دانشگاه آخن، دليل اين تفاوت در آزمايش‌هاي پيشين مي‌تواند در تفاوت نوع تكاليفي باشد كه بر عهده زنان و مرداني گذاشته شده كه تست روي آنها انجام شده است.
 
 به نوشته وب‌سايت اتريشي "اشتاندارد"، يك عصب‌روانشناس از دانشگاه زوريخ هم نتايج اين پژوهش جديد را تأييد مي‌كند و مي‌گويد كه تفاوت زنان و مردان در حوزه مالتي‌ تسكينگ بسيار ناچيز است يا اصلا وجود ندارد. لوتس ينكه مي‌گويد كه چنين تفاوتي با منطق تكامل (فرگشت) هم همخوان نيست. او مي‌افزايد: «هيچ معناي ژنتيكي در پس اين فرضيه كه زنان هوموساپينس در ۱۵۰ هزار سال پيش اساسا در حوزه مالتي تسكينگ بهتر از مردان بوده‌اند، وجود ندارد.»
 
 اين پژوهشگر دانشگاه زوريخ با بي‌اساس خواندن اين كليشه مي‌گويد، انسان كلا در حوزه مالتي تسكينگ خيلي خوب نيست. ينكه مي‌افزايد: «مغز ما براي اين ساخته شده كه روي موضوع‌هاي مهم تمركز كنيم.»
 
 لوتس ينكه در مصاحبه با "اشتاندارد"، دست گذاشتن روي تفاوت‌هاي چشمگير ميان زنان و مردان را كه به طور اتفاقي كشف مي‌شدند، مشكل بزرگ مطالعات جنسيتي در گذشته مي‌داند. به گفته اين محقق اما پژوهش‌هايي كه نتايج‌شان نشان مي‌داد تفاوتي وجود ندارد، معمولا منتشر نمي‌شدند.