شارا - شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران : خانه مطبوعات رباط كريم افتتاح شد
پنجشنبه، 24 مرداد 1398 - 21:39 کد خبر:39848
سيد مهدي ساداتي ضمن تبريك به اهالي رسانه شهرستان در خصوص خانه دار شدنشان افزود: كمك به تامين حقوق و گسترش آزادي هاي قانوني و مسئولانه رسانه ها با رويكرد صنفي، كمك به اقتصاد رسانه ها از طريق آموزش و ترويج شيوه هاي روزآمد مديريت رسانه و استعداديابي و حمايت از آموزش و اشتغال نيروهاي مستعد در حوزه روزنامه نگاري حرفه اي از جمله وظايف خانه مطبوعات است.


 شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران (شارا)-|| سيد مهدي ساداتي ضمن تبريك به اهالي رسانه شهرستان در خصوص خانه دار شدنشان افزود: كمك به تامين حقوق و گسترش آزادي هاي قانوني و مسئولانه رسانه ها با رويكرد صنفي، كمك به اقتصاد رسانه ها از طريق آموزش و ترويج شيوه هاي روزآمد مديريت رسانه و استعداديابي و حمايت از آموزش و اشتغال نيروهاي مستعد در حوزه روزنامه نگاري حرفه اي از جمله وظايف خانه مطبوعات است.
 
 مقام عالي دولت با اشاره به حقوق حرفه اي اعضاي رسانه بيان كرد: دفاع از حقوق حرفه اي اعضا در كنار تأسيس و تقويت تعاوني هاي مصرف و مسكن، از وظايف اين تشكل غير دولتي است. خبرنگاران مشاوران و پل ارتباطي حاكميت و ملت هستند در اين راستا از كمك رساني به اين تشكل صنفي حق جوي عقب نخواهيم نشست چرا كه نقش رسانه و اهالي آن، در آسيب‏ شناسي، تدوين و اجراي برنامه‏ ها فرهنگي و آموزشي در جهت توسعه كمي و كيفي رسانه شهرستان بسيار تاثيرگذار است.
 
 ساداتي با بيان اينكه هر فرد و مسئولي بايد پاسخگوي عملكرد خود باشد، پاسخگويي در برابر رسانه‌ها را يكي از وظايف مهم مديران عنوان و خاطرنشان كرد: رسانه‌ها نماينده مردم و امانتدار نظام هستند بنابراين در برابر آن‌ها بايد پاسخگو بود از وراي ديگر نبايد فراموش كرد خبرنگاران در قبال خبرها و تيترهاي تضعيف كننده اميد و باور مردم و اعتماد عمومي مسئول هستند.
 
 وي در پايان تاكيد كرد: راه اندازي خانه مطبوعات نويد مسرت براي اهالي رسانه و مردم فرهيخته دارد، اينجانب ضمن حمايت از فعاليت هاي حرفه اي و صنفي اصحاب رسانه از تلاش هاي خبرنگاران، خانه مطبوعات حمايت كرده و براي فراهم كردن طيب خاطر اين عزيان از هيچ كمكي فروگذار نخواهم بود.