شارا - شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران : مراسم بزرگداشت مقام خبرنگار
پنجشنبه، 24 مرداد 1398 - 21:33 کد خبر:39843
مراسم بزرگداشت مقام خبرنگار در باغ پرندگان قمصر توسط روابط عموميهاي دستگاه هاي اجرايي شهرستان كاسان برگزار شد.


 شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران (شارا)-|| مراسم بزرگداشت مقام خبرنگار در باغ پرندگان قمصر توسط روابط عموميهاي دستگاه هاي اجرايي شهرستان كاسان برگزار شد.