شارا - شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران : صنعت روابط عمومي در سال ۲۰۱۸ رشد كمي داشته است
یکشنبه، 20 مرداد 1398 - 23:34 کد خبر:39817
بر اساس گزارش نظرسنجي منتشرشده توسط Gould + Partners، صنعت روابط عمومي ايالات متحده در سال گذشته فقط ۴/۸ درصد رشد داشته است. با توجه به اين كه اين رشد مثبت بوده است اما هنوز اين رقم از ۶/۶ درصد در سال ۲۰۱۵ و ۷/۸ درصد در سال ۲۰۱۴ به طور قابل توجهي كمتر است.


 

شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران (شارا)-|| بر اساس گزارش نظرسنجي منتشرشده توسط Gould + Partners (شركت مشاوره و متخصص در زمينه روابط عمومي)، صنعت روابط عمومي ايالات متحده در سال گذشته فقط ۴/۸ درصد رشد داشته است. با توجه به اين كه اين رشد مثبت بوده است اما هنوز اين رقم از ۶/۶ درصد در سال ۲۰۱۵ و ۷/۸ درصد در سال ۲۰۱۴ به طور قابل توجهي كمتر است.


به گزارش شارا و براساس آمار ۲۴۸ آژانس روابط عمومي آمريكاي شمالي، گروه 10M - $ 25M $ بيشترين رشد ثابت ۸/۶ درصدي را داشته اند. بنگاه هاي اقتصادي كه بيش از ۲۵ ميليون دلار درآمد داشته اند از رشد ۱/۰ درصد در سال گذشته به ۴/۲ درصد رسيده اند.


ريك گولد مدير و شريك شركت مشاوره M&A با تمركز بر روابط عمومي گفت: "شركت هاي بزرگتر كه بيش از ۲۵ ميليون دلار درآمد خالص داشته باشند، رشد نكرده اند. اگر رشد را از طريق دستيابي از بين ببريم، كمتر از ۱ درصد كاهش خالص خواهيم داشت.


گولد افزود: "بنگاه هاي مستقل تلاش زيادي مي كنند تا به قله بعدي برسند. اين قله از درآمد زير ۳ ميليون دلار تا ۱۰ ميليون دلار، سپس بيش از ۱۰ ميليون تا ۲۵ ميليون دلار و قله بعدي بيش از 25 ميليون دلار است." "در اين زمان است كه شركت هاي بزرگ مستقل براي دستيابي به شركت هاي داراي سهام، شركت هاي سهام خصوصي، شركت هاي حسابداري و شركت هاي ديجيتال در رقابت هستند. اين امر باعث متوقف شدن رشد بنگاه هاي بزرگتر مي شود.


بخش دوم مطالعه بر رشد صنعت روابط عمومي در ۱۰ منطقه مورد نظر ما و متوسط درآمد خالص براي هر يك از مناطق متمركز شده است. رشد هر يك از ده منطقه در سال ۲۰۱۸ مطابق با سالهاي قبل نبود. رشد اصلي در منطقه هايي در ايالات متحده از جمله D.C، جنوب شرقي، كاليفرنياي شمالي و كانادا كه همگي بيش از ۲۰ درصد رشد داشتند.


اين نظرسنجي، هفتمين نظرسنجي سالانه است كه با هدف بررسي رشد درآمد خالص توسط Gould + Partners انجام شده است كه بيش از ۲۵ سال تحقيقات گسترده درباره صنعت انجام داده است.