شارا - شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران : پيام تبريك مديرعامل بيمه‌ كوثر به‌ مناسبت روز خبرنگار
یکشنبه، 20 مرداد 1398 - 00:28 کد خبر:39797
خدمت در عرصه‌هاي فرهنگي، چراغ ايمان و انديشه‌هاي ناب انساني را فروزان مي‌سازد و تلاش خبرنگاران كه خاضعانه و بي‌ادعا، وجود خويش را چراغ راه جامعه كرده‌اند، روايت حقيقت و بيان واقعيت‌هاي زندگي است و به‌راستي كه خبرنگاران طلايه‌داران و راهيان وادي آگاهي، نيك‌انديشي، وجدان بيدار جهان و تصويرگر زمان خويش هستند.


 «ن و القلم و مايسطرون»
 شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران (شارا)-|| خدمت در عرصه‌هاي فرهنگي، چراغ ايمان و انديشه‌هاي ناب انساني را فروزان مي‌سازد و تلاش خبرنگاران كه خاضعانه و بي‌ادعا، وجود خويش را چراغ راه جامعه كرده‌اند، روايت حقيقت و بيان واقعيت‌هاي زندگي است و به‌راستي كه خبرنگاران طلايه‌داران و راهيان وادي آگاهي، نيك‌انديشي، وجدان بيدار جهان و تصويرگر زمان خويش هستند.
 
 هفدهم مرداد، يادمان شهادت مظلومانه محمود صارمي و ديگر خبرنگاراني است كه از جوهر جان خويش مركب ساختند و در سپهر شهادت و ايثار، ستارگاني جاويد شدند. روز خبرنگار، يادروز باشكوه تلاشگران عرصه انديشه و قلم و مجاهدت‌هاي زنان و مرداني حقيقت‌طلب است كه بيرق آگاهي‌بخشي را بر دوش كشيده و خاضعانه و بي ادعا، وجود خويش را چراغ راه جامعه كرده‌اند.
 
 اينجانب به نمايندگي از خانواده بزرگ بيمه كوثر، روز خبرنگار را به همه خبرنگاران تبريك مي‌گويم و از ايزد منان و عليم خبير، توفيق روز افزون، تداوم عزت و اهتمام مسئولانه شما را در روايت عشق، آزادي و حق‌گويي در عرصه آگاهي، تحت توجهات حضرت ولي‌عصر(عج)، آرزومندم.
 
 اقتضاي جان چو اي دل آگهي است هركه آگه‌تر بود جانش قوي است
 جان نباشد جز خبر در آزمون هركه را افزون خبر، جانش فزون
 
 مجيد مشعلچي فيروزآبادي
 عضو هيات‌مديره و مديرعامل