شارا - شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران : چهارمين كنفرانس بين المللي ارتباطات و مطالعات رسانه اي در آلمان
یکشنبه، 13 مرداد 1398 - 12:00 کد خبر:39694
ما از تمامي پيشنهادات براي ارايه مقالات، كارگاه هاي آموزشي، جلسات تعاملي، پوستر، نمايشگاه، گفتگوهاي مجازي، پوسترهاي مجازي ... استقبال مي كنيم.


 

 

چهارمين كنفرانس بين المللي ارتباطات و مطالعات رسانه اي
دانشگاه بن
بن، آلمان۲۶–۲۸ سپتامبر ۲۰۱۹

شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران (شارا)-|| ما از تمامي پيشنهادات براي ارايه مقالات، كارگاه هاي آموزشي، جلسات تعاملي، پوستر، نمايشگاه، گفتگوهاي مجازي، پوسترهاي مجازي ... استقبال مي كنيم.
 

وب سايت كنفرانس: https://oncommunicationmedia.com/2019-conference/call-for-papers