شارا - شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران : روابط عمومي بانك توسعه تعاون در مسير تحول و توسعه
یکشنبه، 13 مرداد 1398 - 11:40 کد خبر:39693
گشودگي بيشتر فضاي ارتباطي و تعامل با رسانه ها در دوره جديد تصدي مديريت روابط عمومي بانك توسعه تعاون، در دوراني كه برخي مديران خود را در شكاف ديوارهاي اتاق هاي شان محبوس كرده و خبرنگاران را صرفا در پشت درهاي بسته اتاق و ديوارهاي بلند ميزهاي خود مي پسندند، دستاورد قابل توجهي است.شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران (شارا)-|| در دنياي شتابان امروزي كه تنوع ابزارهاي نوين ارتباطاتي از يكسو و تحول و تكثر معاني و پيامهاي ارتباطي از سوي ديگر، به سرعت در حال گسترش است، صنعت بانكداري با پيچيدگي هاي متعدد خود، ديگر نمي تواند به ساختارهاي ارتباطي و مدرن سازي روابط عمومي در سازمان خود بي اعتنا باشد. روابط عمومي ها امروزه متضمن حرفه اي سازي برند و نشان تجاري سازمان هستند و در دنياي رقابتي امروز بانكداري مدرن، توجه به اين مهم مي تواند تاثير به سزايي در افزايش موفقيت يك بانك داشته باشد.

هوشمندي، پاسخگويي و ايجاد ارتباط دوسويه با همه ذينفعان بانك قطعا مرز حيات و ممات يك روابط عمومي موفق را تعيين مي كند، به طوري كه قاطعانه مي توان گفت در دنياي بانكداري امروز، روابط عمومي موفق، ديگر يك ساختار اداري صرف نيست و پويايي و ايفاي نقش هوشمند در همه عرصه ها، توسط مجموعه روابط عمومي، مي تواند در شكل گيري تصوير ذهني مخاطبان و مشتري مداري بانك تاثيري انكارناشدني ايفا نمايد.

بي شك وظايف روابط عمومي مجموعه اي از موضوعات مختلف را در بر دارد از اجرا، هدايت و راهبري نظام ارتباطات برون سازماني و رسانه‌اي گرفته تا ايفاي نقش سخنگويي و پاسخگويي و اعلام مواضع نسبت به سياست‌ها و برنامه‌هاي بانك و نيز توليد و توزيع اطلاعات سمعي – بصري مناسب در جهت اهداف بانك اما آنچه در همه اين اقدامات حايز اهميت است و به نوعي فصل الخطاب اين مجموعه فعاليتها محسوب مي شود ايجاد تصوير روشن از فعاليتهاي بانك و مشتري مداري است.

آغازي براي حركت در مسير روابط عمومي هوشمند؛ مثبت و موثر اما ناكافي
در نگاهي اجمالي به فعاليت هاي روابط عمومي
بانك توسعه تعاونن، مي توان تحولات مثبتي را در زمينه ارتباط اين مجموعه با رسانه ها، گشودگي فضاي ارتباطي و اطلاعاتي و اعلام موضع در زمينه پاسخگويي رصد كرد. اين مجموعه در يكسال گذشته توانسته ضمن ارائه دقيق اخبار و رويدادها و توليد محتوا، اثرگذاري و جريان سازي رسانه اي مناسبي در جهت معرفي دستاوردها و تحقق اهداف بانك ايجاد نمايد. در اين زمينه مي توان به نهايي شدن و انتخاب يك شعار براي بانك توسعه تعاون در حوزه تبليغات نيز اشاره نمود.

اگرچه بي شك موضوع ارتباط با رسانه ها تنها وظيفه مهم روابط عمومي در يك بانك نيست اما قطعا بخش بسيار مهم و تاثيرگذاري است، چرا كه رويكرد شكل دهي و پاسخگويي به افكار عمومي و مشتريان بانك از اين كانال صورت خواهد گرفت و رسانه بازتاب دهنده رخدادها و وقايع بانك ها هستند. تحولي كه اتفاقا در بانك توسعه تعاون در يكسال اخير و با روي كار امدن تيم مديريتي جديد در حوزه روابط عمومي شكل گرفته اتفاقا نشان از شناخت و درك اهميت تاثيرگذاري رسانه دارد.

جريان سازي رسانه اي موثر و كارآمد، دستاورد مهم روابط عمومي توسعه تعاون در سالي كه گذشت
در بررسي نقش و عملكرد روابط عمومي شبكه بانكي كشور، قطعا بايد به مجموعه اي از وظايف و نقش ها توجه كرد، اما آنچه مهم است تاكيد بر اين مطلب است كه مديران بالادستي صاحب اين شناخت باشند كه روابط عمومي صرفا تبليغاتچي يك بانك و يا خبرساز منويات مديريتي در سازمان نيست و اين رويكرد به خوبي در نحوه فعاليت تيم روابط عمومي قابل مشاهده خواهد بود.

روابط عمومي بانك توسعه تعاون در اين مدت تلاش كرده كه تعامل با رسانه ها، صرفا در به كارگيري يكسويه ابزار رسانه خلاصه نشده و موضع پاسخگويي و اعلام موضع در خصوص مسائل روز مرتبط با بانكداري و حتي موضوعات مرتبط با روابط عمومي نيز مورد نظر قرار گيرد. گشودگي بيشتر فضاي ارتباطي و تعامل با رسانه ها در دوره جديد تصدي مديريت روابط عمومي بانك توسعه تعاون، در دوراني كه برخي مديران خود را در شكاف ديوارهاي اتاق هاي شان محبوس كرده و خبرنگاران را صرفا در پشت درهاي بسته اتاق و ديوارهاي بلند ميزهاي خود مي پسندند، دستاورد قابل توجهي است.

البته نبايد اين نكته را نيز از نظر دور داشت كه مديران روابط عمومي براي اقناع و جهت دهي به تصميمات مديران بالا دست نيز عموما كار سختي در پيش دارند و بايد بتوانند با ارائه استراتژي هاي اثربخش اهميت موضوع فعاليت هاي روابط عمومي را در تصميمات مديران عامل تبيين كنند.

همچنين بانك توسعه تعاون در يكسال اخير، تحرك و پويايي بيشتري در فضاي توليد محتوا نيز داشته است. توليد و انتشار اخبار به طور روزانه و مرتب از نكاتي است كه نشان از تحرك بيشتر اين بانك در حوزه رسانه و اطلاع رساني دارد. به طور مثال متوسط اخبار منتشر شده از سوي روابط عمومي اين بانك در هر ماه نسبت به مدت مشابه در سال گذشته رشد تعدادي و البته محتوايي دارد كه با يك جستجوي ساده در آرشيو اين بانك به راحتي قابل مشاهده است.

پيشرفت هاي چشمگير اما هنوز ناكافي
البته در بخش محتواي سمعي بصري روابط عمومي بانك هنوز نتوانسته تغييرات محسوسي صورت دهد و هنوز كمتر شاهد انتشار محتواهاي چندرسانه اي متنوعي مرتبط با خدمات و محصولات بانك توسعه تعاون از سوي اين مجموعه بوده ايم. همچنين حضور اين بانك را در شبكه هاي اجتماعي كمتر مي بينيم و ارتباط با مخاطب و ذينفعان در اين بخش هنوز به بازبيني و بهبود بيشتري نياز دارد. ضمن اينكه به نظر مي رسد پايگاه اطلاع رساني بانك توسعه تعاون نيز، متناسب با گسترش بانكداري الكترونيك و افزايش ضريب نفوذ بيشتر نيازمند طرحي نو است.

از سوي ديگر ذكر اين نكته نيز ضروري به نظر مي رسد كه بانك توسعه تعاون با توجه به ذات و ماهيت توسعه اي كه دارد، نيازمند توليد و توزيع اطلاعات و محتواي بيشتري در حوزه موضوعات ترويجي و اطلاع رساني مرتبط با تعاون و اهداف مرتبط با آن است كه جا دارد روابط عمومي در اين بخش نيز به طور موثرتري عمل نمايد.

به هر حال نبايد اين واقعيت را ناديده انگاشت كه همانگونه كه نمي توان فعاليت روابط عمومي در هر سازماني را به صورت جزيره اي ارزيابي كرد، اين مهم را به صورت كاملا وابسته به راس هرم مديريت سازماني نيز نمي توان در نظر گرفت. نقش و تاثير مديران روابط عمومي در شكل گيري جايگاه اين بخش در هر سازمان بي شك انكارناشدني است، مديراني كه مي توانند منشا تحولاتي موثر در زيرمجموعه خود باشند. از اين منظر بانك توسعه تعاون توانسته مسير روشن و رو به رشدي را در مدت اخير تجربه كند، گامها و اقداماتي كه گرچه به شدت ارزشمند هستند اما هنوز هم نياز به ترميم دارند.