شارا - شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران : برگزاري سومين همايش سواد رسانه‌اي و اطلاعاتي با رويكرد تمدني
شنبه، 29 تیر 1398 - 14:17 کد خبر:39441
سومين همايش سواد رسانه‌اي و اطلاعاتي با رويكرد تمدني در دانشگاه امام صادق(ع) برگزار مي‌شود.

شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران (شارا)-|| سومين همايش سواد رسانه‌اي و اطلاعاتي با رويكرد تمدني در دانشگاه امام صادق(ع) برگزار مي‌شود.

به گزارش شارا، نخستين جلسه شوراي راهبري سومين همايش سواد رسانه اي و اطلاعاتي با حضور محمدرضا بهمني؛ رئيس مركز فناوري اطلاعات و رسانه هاي ديجيتال و مشاور وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي، سيد مجتبي امامي؛ معاون پژوهشي و فنآوري دانشگاه امام صادق (ع)، نعمتي؛ مدير كل پژوهشي دانشگاه امام صادق (ع)، حسن بشير؛ رئيس سومين همايش سواد رسانه اي و اطلاعاتي، محمد صادق افراسيابي؛ معاون مركز فناوري اطلاعات و رسانه هاي ديجيتال و تعدادي از استادان دانشكده فرهنگ و ارتباطات در محل دانشكده معارف اسلامي و فرهنگ و ارتباطات دانشگاه امام صادق (ع) تشكيل شد.

در اين جلسه بهمني، ضمن تاكيد بر ايجاد تحول در نوع نگاه، چارچوب مفهومي، نقشه معنايي و ساختار جديد در رابطه با همايش سوم گفت: يكي از اهداف اين همايش ايجاد پل ارتباطي ميان كارهاي علمي و كارهاي ترويجي در سطح جامعه است.

رئيس مركز فناوري اطلاعات و رسانه هاي ديجيتال وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، ضمن تاكيد بر ضرورت اتخاذ رويكرد تمدني در تعريف چيستي و جايگاه سواد رسانه اي و اطلاعاتي خاطرنشان كرد: مبتني بر اين رويكرد، مقوله سواد رسانه اي در واقع يك ركن مهم در بازطراحي الگوي حكمراني در عرصه فرهنگ به شمار مي رود.


بهمني در تشريح اين رويكرد تاكيد كرد: در مفهوم پردازي سواد رسانه اي با رويكرد تمدني، افزايش سلامت و اعتلاي مناسبات مردم – مردم و مناسبات مردم – حاكميت در دستوركار مطالعه و ترويج سواد رسانه اي قرار ميگيرد و بايد به مسئله شناسي و راه حل جويي در اين عرصه پرداخت.

مشاور وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي ادامه داد: رويكرد تمدني كمك مي‌كند كه ما در مسئله‌شناسي سواد رسانه‌اي در كشور از موضع سلبي و تهديدنگر به سوي موضع ايجابي و فرصت نگر حركت كنيم به گونه اي كه از ظرفيت‌هاي فضاي مجازي مي‌توان براي افزايش نقش مردم در حكمراني و تكميل فرآيند مردمسالاري ديني در جمهوري اسلامي بهره برد.

وي تاكيد كرد بر اساس اين رويكرد، براي سه همايش بعدي بايد نقشه معنايي مشخصي را با جهت گيري هاي روشن طراحي و مرحله به مرحله اجراي آن را در دستوركار همايش ها قرار داد.

در ادامه امامي گفت: جريان سواد رسانه اي و اطلاعاتي، يك جريان ميان رشته اي است كه بايد كليه رشته ها و گرايش هاي علمي در اين زمينه با همديگر همكاري داشته باشند.

وي تاكيد كرد: دانشگاه امام صادق (ع) با حضور استادان متخصص در اين زمينه محوريت علمي اين همايش را برعهده گرفته است كه اميد مي رود با طراحي بسته مناسب سياستي و اجرايي و افزودن ساير ظرفيتهاي علمي كشور بتوان به اهداف بلند مورد نظر دست يافت.

حسن بشير هم ضمن توضيح رويكردهاي اولين و دومين همايش و تفاوت اساسي همايش سوم با دو همايش قبلي تاكيد كرد: در اين همايش گفتمان‌سازي مؤثر در حوزه سواد رسانه اي و اطلاعاتي بايد مورد توجه جدي قرار گيرد. اين گفتمان سازي بايد در سه سطح حكومتي، دانشگاهي و مردمي صورت گيرد تا به نتايج مؤثري در اين زمينه دست يابيم.

وي ضمن تشكر از رئيس مركز فناوري اطلاعات و رسانه هاي ديجيتال براي همكاري با دانشگاه امام صادق (ع) به عنوان مجري سومين همايش، اعلام كرد: قطعاً اين حركت مهم بايد به شكل يك جريان ملي در سطح دانشگاه ها و مراكز علمي و با همكاري سازمان هاي خصوصي مرتبط و با مساعدت كليه اقشار مردم شكل گرفته تا بتوان موضوع سواد رسانه اي را به شكل جامع مورد توجه قرار داد.

بشير خاطرنشان كرد: ما در دانشگاه امام صادق (ع) ساختار تشكيلاتي مناسب با حضور استادان فرهيخته و متخصص در اين زمينه طراحي كرده ايم كه اميدوارم با مساعدت جمعي كليه نيروهايي كه علاقمند به اين جريان اجتماعي و فرهنگي مهم باشند، بتوان به دست آوردهاي مؤثر و مفيدي در اين زمينه دست يافت.

وي تاكيد كرد: يكي از دلايل انتقال اين همايش از دستگاه دولتي به شبكه دانشگاهي، زمينه‌سازي وسيع‌تر با حضور كليه نيروهاي متخصص و علاقمند به جريان سواد رسانه اي در كشور است تا از ابهام هايي كه در زمينه حكومت سازي اين جريان مطرح مي گردد جلوگيري شود.

به گفته ايسنا، بشير ايجاد هماهنگي و همفكري با كليه دانشگاه ها، مراكز علمي و پژوهشي و انديشمندان و متخصصان اين حوزه مهم را يكي از اهداف مهم همايش سوم دانست و گفت: بايد اين هدف در جهت خدمت به مردم و ايجاد راهكارهاي مفيد و مؤثر براي بهره برداري مناسبتر و مطمئن تر از رسانه ها، به ويژه رسانه هاي ديجيتال و شبكه هاي اجتماعي باشد.