شارا - شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران : هوش مصنوعي، رسانه ها و روابط عمومي ها
پنجشنبه، 20 تیر 1398 - 08:14 کد خبر:39318
قطعاً تحولات حوزه تصوير و دستاوردهاي بصري ناشي از تعامل انسان و ماشين، ارتباطات تصويري را در رسانه ها و روابط عمومي ها ارتقا و بهبود مي بخشد. به عنوان مثال امكان تشخيص چهره، محصول، اشياء، محيط و...، تعاملات بصري روابط عمومي ها با مخاطبان و مشتريانشان را افزايش مي دهد.

هوش مصنوعي با كمك هايي كه به حوزه رسانه مي كند ضمن شناخت عادت ها، منافع و ترجيحات مخاطبان و تلاش براي پاسخگويي به خواست هاي آنها، به افزايش رضايت مخاطبان/ كاربران و تعامل بيشتر با آنها منجر مي شود.


چنانچه اشاره شد، از جمله كمك هاي هوش مصنوعي به حوزه رسانه، كمك به از بين بردن تعصب و اخبار جعلي است. از ديگر ياري هوش مصنوعي به حوزه رسانه، كمك به عدم ريزش مخاطبان و حفظ آنهاست كه اين كار را با رصد دائمي تغيير رفتار در عادات مخاطبان ديجيتال انجام مي دهد. شناخت موضوعات مورد علاقه و توجه مخاطبان از ديگر كمك هاي هوش مصنوعي به حوزه رسانه است. (Phillips,2018)


خدمات متعدد هوش مصنوعي به حوزه بصري انواع رسانه ها، رسانه هاي نهادي يا روابط عمومي ها را نيز بي نصيب نگذاشته و ياري گر آنها در جريان ارتباط موثر با مخاطبان درون و برون سازماني نيز هست.


قطعاً تحولات حوزه تصوير و دستاوردهاي بصري ناشي از تعامل انسان و ماشين، ارتباطات تصويري را در رسانه ها و روابط عمومي ها ارتقا و بهبود مي بخشد. به عنوان مثال امكان تشخيص چهره، محصول، اشياء، محيط و...، تعاملات بصري روابط عمومي ها با مخاطبان و مشتريانشان را افزايش مي دهد.

 

كمك به ارتقاي برند و به ويژه عملكرد حرفه اي تر در بحث هويت بصري، اطلاع رساني و تبليغات خلاقانه تر، هوشمندانه و بصري تر به مخاطبان، كمك به امر آموزش و... از ديگر نتايج اين تعاملات خواهد بود. قطعاً تحليل داده ها و از جمله تحليل داده هاي بزرگ مي تواند در ارائه پيام هاي متناسب و حتي شخصي سازي شده به مخاطبان موثر باشد.


جان بارا، رئيس و CMO يكي از شركت هاي پيشرو در بحث تكنولوژي پيش بيني بازاريابي مي گويد: «هنگامي كه شما در حال ديدن پيام ها و تصاويري هستيد كه با آن موافقيد، بيشتر احتمال دارد كه بر روي تبليغاتي كه با افكار و نظرات تان مطابقت دارد، كليك نمائيد.» (ويتاكر، 1396)