شارا - شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران : استفاده از روش هاي نوين براي تنوير افكار عمومي
پنجشنبه، 20 تیر 1398 - 00:46 کد خبر:39316
مديرعامل شركت آب منطقه اي تهران گفت: بايد با انجام اقدامات ابتكاري و استفاده از ظرفيت صدا و سيما، رسانه ها، جرايد و فضاي مجازي نسبت به آگاه سازي جامعه اقدام كرد.


 شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران (شارا)-|| مديرعامل شركت آب منطقه اي تهران گفت: بايد با انجام اقدامات ابتكاري و استفاده از ظرفيت صدا و سيما، رسانه ها، جرايد و فضاي مجازي نسبت به آگاه سازي جامعه اقدام كرد.
 
 به گزارش شارا به نقل از
روابط عمومي شركت آب منطقه اي تهران، “ سيد حسن رضوي ” در نشست شوراي اطلاع رساني صنعت آب و برق كه در شركت آب منطقه اي تهران برگزار شد با اعلام مطلب فوق اظهار داشت: اميدواريم شرايط آب و برق در تابستان به نحوي پيش برود كه با كمترين چالش مواجه شده و بر مشكلات فائق آييم.
 
 وي افزود: افكار عمومي با توجه به وجود اطلاع رساني هاي آنلاين و خارج از اراده مسوولان هدايت مي شود و با ايجاد موجي از اخبار درست و غلط، اذهان عمومي را كنترل مي كنند كه همين موضوع نگراني هاي زيادي را به دنبال خواهد داشت.
 
 مديرعامل شركت آب منطقه اي تهران با تاكيد بر اينكه شيوه رفتار مسوولان بايد به گونه اي باشد كه مردم به آنان اعتماد كنند، گفت: ما به عنوان خدمتگزاران بايد واقعيت ها را به مردم انعكاس دهيم در اين صورت است كه مي توان با همكاري آنان بر مشكلات موجود فائق آمد.
 
 وي با اشاره به لزوم همكاري بيشتر ميان دستگاه هاي بين استاني گفت: با توجه به وجود برخي طرح هاي مشترك تامين آب ميان دو استان لازم است استانداران و شوراي اطلاع رساني صنعت آب و برق دو استان براي رفع چالش ها نيز جلساتي داشته باشند تا خللي در روند اجرايي اين طرح ها پيش نيايد.
 
 رضوي در پايان با بيان اينكه در روش هاي اطلاع رساني و آگاه سازي بايد ايده هاي جديد داشته باشيم، خاطرنشان كرد: بايد با انجام اقدامات ابتكاري و استفاده از ظرفيت صدا و سيما، رسانه ها، جرايد و فضاي مجازي نسبت به آگاه سازي جامعه اقدام كرد.