شارا - شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران : در نشست هيات انديشه ورز شبكه كردستان: شبكه كردستان به دنبال بلوغ رسانه اي
چهارشنبه، 19 تیر 1398 - 13:28 کد خبر:39298
در نشست هيات انديشه ورز صدا و سيماي مركز كردستان ضمن بررسي و تحليل شرايط حاكم بر شبكه اين استان، بر برنامه ريزي در راستاي بلوغ هر چه بهتر شبكه كردستان تاكيد شد.


 شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران (شارا)-|| در نشست هيات انديشه ورز صدا و سيماي مركز كردستان ضمن بررسي و تحليل شرايط حاكم بر شبكه اين استان، بر برنامه ريزي در راستاي بلوغ هر چه بهتر شبكه كردستان تاكيد شد.
 
 به گزارش شارا به نقل از
روابط عمومي صدا و سيماي مركز كردستان، نخستين جلسه شوراي انديشه ورزي با هدف افزايش كيفيت محتواي برنامه ها و جلب رضايت و اعتماد مخاطبان در دفتر مدير كل شبكه استاني كردستان برگزار شد.
 
 در اين جلسه نخبگان و اساتيد دانشگاهي از حوزه هاي مختلف با نگاهي كارشناسانه و دقيق وضعيت موجود شبكه استاني را آسيب شناسي كردند و با نقدها و ارزيابي هاي خود به ارائه پيشنهادها و انتظارات از حوزه هاي مختلف صدا و سيما از جمله تلويزيون، راديو، خبر و فضاي مجازي پرداختند.
 
 مدير كل شبكه استاني كردستان در اين جلسه با اشاره به وضعيت مركز از آغاز تاكنون بر توسعه كمي و شروع حركت‌هايي جديد تاكيد كرد و گفت: اكنون رسانه به مرحله اثرگذاري نزديك شده است و ما در دوره جديد مديريتي بايد شاهد بلوغ رسانه‌اي باشيم.
 
 جعفر عبدالملكي با اشاره به مفاهيم بسيار مهم در دنياي رسانه‌اي امروز همچون درگيري و مشاركت افزود: شبكه استاني كردستان براي جلب رضايت مردم و نظام، بايد بعنوان يك ميانجي عمل كند و از سوي ديگر نخبگان نيز بايد احساس كنند كه در شكبه درگير هستند و مشاركت دارند.
 
 حامد قادر زاده دكتراي اقتصاد كشاورزي نيز در اين جلسه نقش رسانه را بسيار خطير و اثرگذار دانست و اظهار داشت: در گذشته به كميت بسيار توجه شد اما كيفيت را فداي كميت كردند و هدف اصلي صدا و سيما بايد كاهش اطلاعات نامتقارن و ايجاد اطلاعات متقارن باشد.
 
 وي ادامه داد: اين هدف بايد براي مجريان و عوامل توليد به خوبي تشريح شود چرا كه جملات و پيام‌هايي كه توسط صدا و سيما بيان مي‌شود، مورد پذيرش عام قرار مي‌گيرد.
 
 همچنين در ادامه اين نشست رشيد احمدرش دكتراي تخصصي جامعه شناسي بحث راجع به سياست‌گذاري‌هاي كلان و افق‌ها را در شوراي انديشه ورزي در اولويت دانست و بيان كرد: توجه به مخاطب و نيازهاي آنان امري ضروري است و تمامي نخبگان و صاحب‌نظران بايد در اين شورا امكان حضور داشته باشند و شوراي انديشه‌ورزي مي‌تواند در حوزه‌هاي گوناگون اجتماعي، اقتصادي، فرهنگي و غيره ايجاد شود.
 
 بهروز خيريه دكتراي تخصصي زبان و ادبيات فارسي نيز از ديگر مدعوين حاضر در جلسه بود كه گفت: مديريت جديد بايد انتظارات سه دسته عامه مردم، صاحبان رسانه و نخبگان را برآورده كند و براي اين امر آموزش مستمر و مداوم در بهسازي نيروهاي انساني و رفع خطاها خيلي مؤثر است.
 
 وي يادآر شد: همچنين شبكه استاني ابتدا بايد به مؤلفه‌هاي فرهنگي مردم استان كردستان، سپس به مؤلفه‌هاي ساير استان‌ها و كردهاي ديگر توجه كند.
 
 همچنين در ادامه اين نشست خسرو سينا دكتراي تخصصي پژوهش هنر جذب مخاطبان متخصص و نخبه را كه در استان ميزان و سطح قابل توجهي را دارد اولويت شبكه استاني بيان كرد و افزود: در اين راستا لازم است كه ابتدا نيروهاي شبكه استاني به طور مداوم و به تناسب حرفه خود در كارگاه هاي آموزشي و دوره هاي آموزشي شركت كنند چرا كه بهترين نيروها مي توانند بهرين برنامه ها را توليد كنند.
 
 وي اظهار داشت: همچنين در برنامه هاي گفت و گو محمور از مجري كارشناس استفاده شود تا مجري بتواند سوالات مشخص، مرتبط و كاربردي از مدعوين در برنامه مطرح كند.
 
 كاوه قادري دكتري تخصصي روان‌شناسي نيز بر ايجاد تنوع در رويكردهاي برنامه سازي شبكه استاني تاكيد كرد و گفت: برنامه سازان و تهيه كنندگان نبايد به صرف موفق بودن يك برنامه در طي يك سال و يا استقبال مخاطب از يك آهنگ و ترانه را مدان تكرار كنند همچنين تنها به زبان معيار توجه نشود و به ساير گويش ها و لهجه هاي زبان كردي برنامه تهيه و توليد شود.